کارهایی که از آغای خامنه ای بر می آید / میثم (محمدهادی) بازیاری

در جلسه چند روز قبل مسولان استان سیستان و بلوچستان با رهبر ایران و بیان مشکلات فراوان استان سیستان و بلوچستان از زبان استاندار این استان و طلب کمک و یاری از رهبر ایران ، آغای خامنه ای در جواب استاندار سیستان و بلوچستان میگوید حل این مشکلا که از بنده بر نمی آید و توپ را در زمین دولت می اندازد و بار مسولیت را بر دوش آقای روحانی و خودشان شانه را از بار مسولیت خالی میکند، از دیدگاه بنده این گونه صحبتها از طرف آ/غای خامنه ای نه برای اولین بار بیان شده و نه جای تعجب دارد، اگر موافق باشید با هم مرور کنیم تواناییها و عدم توانایی های آغای خامنه ای را:

اصولا حل هر نوع مشکل و گشایشی از مشکلات و معظلات مردم و جامعه ایران از عهده و توان آغای خامنه ای خارج است ، البه این عدم توانایی نها دلیلش این است که ایشان اصولا علاقه ای ندارد که مشکلات مردم و جامعه ایران حل شود وگرنه با داشتن اختیارات قانونی و فراقانونی ایشان و دسترسی به ثروت و منابع کل کشور توسط آغای خامنه ای حل مشکلات مردم و جامعه ایران برای ایشان کاری ندارد اما مشکل اینجاست که ایشان نمیخواهد سر کیسه را برای مردم ایران شل کند.
ایشان تمام ثروت و منابع کشور را گذاشته اند برای حل کردن مشکلات مردم لبنان و سوریه و یمن و ایجاد جنگ افروزی و گسترش تخم نفاق و جنگ و برادرکشی در دنیای اسلام.
برای آغای خامنه ای مهم نیست که مردم ایران در فقر و فساد و فحشایی که توسط خود این آغا به وجود آمده و روز به روز گسترده تر میشود دست و پا بزنند و روز به روز فقیرتر و گرفتارتر و اسیرتر شوند.

آغای خامنه ای همه حواسش به این است که حزب الله لبنان تاخرخره در پول و سلاح و دارایی وول بخورد و پوتین هر ماه سهمش را به موقع از ثروت و منابع ایران دریافت کند و هوای دیکتاتوری ایشان را داشته باشد.
آغای خامنه ای باید حواسش به بشار اسد و نیروهای مزدور و جانی تحت امرش باشد تا منطقه را بیشتر در جنگ و خون و خونریزی گرفتار کند.
آغای خامنه ای باید حواسش باشد حوثی های یمن بیشتر به موشکهای ساخت ایران دسترسی داشته باشند و جیبشان پر باشد از پولهای ایران.

همه این ها گوشه ای کوچک از توانایی های آغای خامنه ایست و از پس آن براحتی برمی آید چرا که اگر لحظه ای غفلت کند سگان دست آموزش پاچه خودش را هم خواهند گرفت….

متاسفانه مردم ایران را امیدی به خیر آغای خامنه ای نیست….باشد که شرش کوتاه شود از سر مردم و سرزمینم ایران