از سال ۲۰۱۴ تاکنون ۲۵۶۶ تبعه خارجی از ترکیه اخراج شده اند

نگام ، بین الملل _ گروه تحلیل ریسک پلیس ترکیه از سال ۲۰۱۴ تاکنون ۲۵۶۶ تبعه خارجی که قصد پیوستن به گروه های تروریستی داشتند را از کشور اخراج کرده است.

 

به گزارش آناتولی فارسی ، مصطفی چالیشکان، رئیس پلیس استانبول در سال ۲۰۱۷ هنگامی که در سمت بخش مبارزه با تروریسم پلیس این کلان شهر بود، طرح “گروه تحلیل ریسک” را به منظور دستگیری “جنگجویان تروریست‌ خارجی ” راه اندازی کرد.

گروه تحلیل ریسک از سال ۲۰۱۴ تا ۱ ژانویه ۲۰۱۸ در فرودگاه های بین‌المللی صبیحه گوکچن و آتاترک استانبول و همچنین ترمینال‌های اتوبوس ۴۴ هزار و ۴۲۶ تبعه خارجی را مورد بازجویی قرار داده و ۲۵۶۶ تن از این افراد را از کشور دیپورت کردند.

پس از بازجویی‌های انجام گرفته از اتباع خارجه مشکوک در طی این مدت، ۱۵۷۷ آسیایی، ۸۸۷ اروپایی، ۷۹ آفریقای، ۱۹ آمریکایی و ۴ استرالیایی در مجموع ۲۵۶۶ تبعه خارجی از کشور اخراج شدند.

“گروه تحلیل ریسک” پلیس ترکیه تا کنون عملیات موفقیت آمیز زیادی در زمینه دستگیری “جنگجویان تروریست خارجی” که از طرق قانونی و یا غیرقانونی وارد ترکیه شده و قصد رفتن به مناطق درگیر در عراق و سوربه داشتند، انجام داده است.