محکومیت مصوبه پارلمان هلند درباره حوادث سال ۱۹۱۵ در مجلس ترکیه

نگام ، بین الملل _ مجلس نمایندگان هلند در حالی طرح مذکور را به تصویب رسانده است که بر اساس دستورالعمل دولت هلند، در روند به رسمیت شناخته شدن نسل‌کشی بایستی احکام دادگاه‌های بین‌المللی و همچنین نتایج صریح تحقیقات علمی سازمان ملل متحد راهنما باشد.

 

به گزارش تی آر تی فارسی ، هیئت رئیسه مجلس کبیر ملت ترکیه با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به مصوبه جدید پارلمان هلند مبنی بر “نسل‌کشی” خواندن حوادث سال ۱۹۱۵ اعلام کرد: “مصوبه مجلس نمایندگان هلند در رابطه با حوادث سال ۱۹۱۵ در دولت عثمانی و ادعاهای بی‌اساس مرتبط با آن را به عنوان مجلس کبیر ملت ترکیه محکوم و آن را رد می‌کنیم”.

در این بیانیه تاکید شده که این مصوبه فاقد مدارک و استنادات تاریخی و قانونی و حاوی ادعا‌های بی‌پایه و یک طرفه است که از لحاظ روابط و حقوق بین الملل یک لکه سیاه است.

در این بیانیه همچنین آمده است: “مصوبه کشوری که در برابر نسل‌کشی سربرنیتسا در مرکز اروپا چشم‌پوشی کرده و همچنین با روابط دوستانه و اظهارات دولت خود (هلند) متضاد است، هیچ نفعی برای صلح منطقه و جهان نخواهد داشت. اجدادمان در طول تاریخ خود هیچ وقت طرف ظالم قرار نگرفته اند”.

در بیانیه مجلس ترکیه در این باره تصریح شده است: “ترکیه بارها اعلام کرده است که آرشیو‌های کشور برای بررسی پژوهشگران باز است. این تصمیم، قانون یا اظهارات که قصد مشروع کردن ادعاهای مربوط به کشتار را دارند، نقض آشکار واقعیت‌ها و حقوق بین الملل است و از طرف ما هرگز پذیرفته نخواهد شد”.

گفتنی است مجلس نمایندگان هلند در حالی طرح مذکور را به تصویب رسانده است که بر اساس دستورالعمل دولت هلند، در روند به رسمیت شناخته شدن نسل‌کشی بایستی احکام دادگاه‌های بین‌المللی و همچنین نتایج صریح تحقیقات علمی سازمان ملل متحد راهنما باشد. دولت هلند در چارچوب تفاهم‌نامه پیشگیری و مجازات نسل‌کشی در شورای امنیت سازمان ملل متحد عمل می‌کند. بر این اساس مصوبه مجلس هلند ضمانت اجرایی از سوی دولت این کشور نخواهد داشت.