یک استاد دانشگاه تهران انتقاد کرد ؛ احصای ۷۰ ضعف آموزشی در معلمان «زبان» / عدم توفیق زبان‌آموزی در مدارس

نگام ، اجتماعی _ یک استاد دانشگاه تهران گفت: باید سنجش معلمان زبان مورد توجه بوده و همانطور که نظام پزشکی پروانه پزشکی برای پزشکان صادر می‌کند جایی باشد که معلمان زبان نیز بتوانند مدرک و گواهی مدرسی بگیرند. ما چنین مدرکی در آموزش زبان نداریم.

 

 

به گزارش ایسنا، سید محمد علوی با اشاره به چالش‌های آموزش زبان در آموزش و پرورش اظهار کرد: تعلیم و تربیت امری پیچیده است، بویژه آموزش زبان انگلیسی؛ آموزش زبان انگلیسی سلیقه‌ای نیست و به صورت علمی و با ابزارها و روش‌های خاص خود دنبال می‌شود. حال باید سوال کرد آیا آموزش زبان به عنوان یک موضوع درسی مطرح است یا ساعت فراغت؟ اگر قرار است آموزش زبان انگلیسی مانند ریاضیات و علوم یک ساعت درسی باشد باید طور دیگری به آن نگاه کرد.

این استاد دانشگاه تهران با طرح این پرسش که « زبان انگلیسی دو ساعت در هفته تدریس می‌شود، اما آیا واقعا دغدغه‌ای برای آموزش زبان انگلیسی داریم یا خیر؟» عنوان کرد: یکی از الزامات پیوندهای علمی و دانشگاهی با دنیا، دانستن زبان‌های خارجی است و اگر آموزش زبان یک دغدغه باشد باید محورها مشخص شود.

علوی افزود: آیا سیاست‌های مطرح پیرامون آموزش زبان در راستای نیازهای جامعه علمی است؟ در حالی که زبان آموزی شاید در مدرسه توفیق نداشته باشد، دانش آموز با همان معلم در آموزشگاه‌های بیرون نیاز خود را به یادگیری زبان برطرف می‌کند و از این منظر کارایی و مسئولیت و برنامه ریزی آموزشگاه‌ها حائز اهمیت است.

وی با بیان اینکه معلم زبان انگلیسی می‌تواند محور پیشرفت باشد گفت: معلم معمار نیروی انسانی جامعه و اوست که می‌تواند دانش‌آموز را تقویت کند. طبق مستنداتی ۹۰ درصد تعاملات دنیا به زبان انگلیسی انجام می‌شود و آموزش و یادگیری زبان به همین علت حائز اهمیت است. باید سنجش معلمان زبان مورد توجه بوده و همانطور که نظام پزشکی پروانه پزشکی برای پزشکان صادر می‌کند جایی باشد که معلمان زبان نیز بتوانند مدرک مدرسی بگیرند. ما چنین مدرکی در آموزش زبان نداریم.

این استاد دانشگاه تهران تاکید کرد: برای معلم زبان فقط دانستن زبان کافی نیست بلکه وی باید دانش محتوایی، آموزشی، سنجشی و فناورانه داشته‌ باشد. از سوی دیگر کتب درسی زبان از جذابیت لازم برخوردار نیستند. البته برخی دروس آن خوب است و معلم باید توانمندی انتقال محتوا را داشته باشد.

علوی با اشاره به جزوات کمک آموزشی زبان انگلیسی گفت: اگر کتب کمک آموزشی مورد نیاز است و استفاده می‌شود، نشان می‌دهد دفتر تالیف سازمان پژوهش خلائی باقی گذاشته و بخش‌هایی را نادیده گرفته که باید توسط دیگران و سایر کتب پر شود. اگر تمارین متنوعی در کتب کمک آموزشی مطرح می‌شود، پس چرا مولفان ما اینکار را در کتب درسی انجام نمی‌دهند؟ البته باید گفت شاید این تمارین متنوع موجود هست اما معلم به اندازه کافی ورود نمی‌کند.

وی در برنامه تلویزیونی پرسشگر با اشاره به احصای حدود ۷۰ ضعف آموزشی در معلمان زبان در یک تحقیق گفت: یکی از آنها ضعف‌ها در تدریس گفتاری و نوشتاری است. معلمی که خودش نمی‌تواند خوب صحبت کند و بنویسد و حتی سیستم نگارش وی روی تخته متفاوت است چطور می‌تواند مفاهیم را منتقل کند؟ پیشنهاد می کنم سنجش و آزمون‌ها را تغییر بدهیم، در این صورت معلمان و زبان آموزان خود را تغییر می‌دهند.