هادی غفاری : بخش اعظمی از اقتصاد کشور در اختیار نهادهایی است که پاسخگو نیستند ، اگر کشور قانونمند اداره شود به سرعت به سمت شادابی حرکت می‌کنیم

نگام ، سیاسی _ یک فعال سیاسی می‌گوید: من با این مخالفم که اقتصاد کشور تنها در اختیار دولت است. زمانی می توانیم انتظار داشته باشیم که دولت به طور کامل پاسخگو باشد که اختیار تمام اقتصاد را بر عهده داشته باشد اما امروز بخش اعظمی از اقتصاد کشور خارج از اختیار دولت است و در اختیار نهادهایی قرار دارد که پاسخگو نیستند.

هادی غفاری فعال سیاسی اصلاح طلب در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین درباره راه رفع ناامیدی در جامعه اظهار کرد: مسئولیت این ناامیدی تنها بر عهده دولت نیست. خیلی با صراحت بگویم که بسیاری از نهادهای دیگر هم در این ناامیدی نقش دارند.

 

او ادامه داد: فرزندان فکور این انقلاب طرد شده اند و از طرف دیگر مجلس از نیروهای اصیل انقلاب خالی شده است. کسانی که صاحب تفکر بودند خانه‌نشین شدند و این یک آسیب جدی برای انقلاب است. به صورت طبیعی در چنین وضعی یک طرح کامل و جامع برای کشور به مرحله عمل نمی‌رسد و همین باعث می شود که مردم در یک حیرانی و ناامیدی باشند.

 

غفاری گفت: نظارت استصوابی شورای نگهبان باعث شده که مجلس و نهادهای تصمیم گیر دیگر چندان قوی نباشند.

 

او تأکید کرد: در اینجا فقط بحث دولت نیست. من با این مخالفم که اقتصاد کشور تنها در اختیار دولت است. زمانی می توانیم انتظار داشته باشیم که دولت به طور کامل پاسخگو باشد که اختیار تمام اقتصاد را بر عهده داشته باشد اما امروز بخش اعظمی از اقتصاد کشور خارج از اختیار دولت است و در اختیار نهادهایی قرار دارد که پاسخگو نیستند.

 

این فعال سیاسی افزود: اگر کشور قانونمند اداره شود به سرعت به سمت شادابی و نشاط جامعه حرکت می کنیم. اما اگر بهم ریختگی و نابسامانی ادامه داشته باشد ناامیدی هم باقی می ماند.