توضیح محمدتقی کروبی در مورد ادعای نماینده مجلس : مادرم گفته بود که اگر صداقتی در گفتارتان هست به حصر مهندس موسوی و خانم رهنورد که نامه‌ای ننوشته‌اند پایان دهید

نگام ، سیاسی _ در ارتباط با ادعای بهروز نعمتی نماینده مجلس که گفته بود نامه آقای کروبی به آقای خامنه‌ای مانع رفع حصر پیش از پایان سال شدمحمد تقی کروبی توضیحاتی ارائه نمود.

وی در این زمینه به سحام گفت: پس از انتشار نامه پدر به رهبری سه عضو دستگاه امنیتی دیداری با مادرم داشتند و در آنجا مشابه همین حرف را گفتند.

مادرم هم در پاسخ گفته بود که اگر صداقتی در گفتارتان هست پس به حصر مهندس موسوی و خانم رهنورد که نامه‌ای ننوشته‌اند پایان دهید.

ببینید این حصراز ابتدا تاکنون معیار و مبنایی جز اراده صاحب قدرت نداشته و مقامات امنیتی و قضایی هم بارها در گفته‌هایشان بر این نکته صحه گذاشته‌اند.

محمد تقی کروبی در این گفتگو اضافه کرد: ۷ سال و دو ماه از آغاز حصر غیرقانونی و بی ضابطه حکومت می گذرد.

بهتر است دوستان چه آنانی که نیت‌خوانی حکومت می‌کنند و یا آنانی که وعده سَر خرمن می‌دهند، قدری شفاف‌تر سخن بگویند و حقوق محصورین و دو خانواده را در دانستن رعایت کنند.

او در پاسخ به این پرسش که آیا در سال جدید با پدر محصورش صحبت کرده به سحام گفت: یک هفته پیش از مادرم خواستم تا هماهنگی لازم برای صحبت من و خانواد‌ه‌ام با پدر در هنگام سال تحویل را انجام دهند.

متاسفانه این ارتباط هنوز برقرار نشده است.