علی جمالی عضو شورای مرکزی کارگزاران : جریان اصلاحات همواره تلاش داشته تا امید را در دل مردم زنده نگه دارد

نگام ، سیاسی _ عضو شورای مرکزی کارگزاران گفت:حزب کارگزاران سازندگی در بخش اقتصادی، همواره به توسعه داخلی توجه داشته است.

علی جمالی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی با اشاره به پیش زمینه های تحقق شعار سال اظهار داشت: حمایت از کالای ایرانی و مصرف داخلی بیشتر از هر چیز، نیازمند روح همگرایی و همبستگی ملی است، در نتیجه آن کاری که ما به عنوان فعالان سیاسی می توانیم انجام دهیم این است که امید و نگاه به آینده و پیشرفت را در جامعه زنده نگاه داریم و در کنار آن، روحیه همبستگی و همگرایی ملی را افزایش دهیم.

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران با بیان اینکه متاسفانه در سال های اخیر به دلایل متعدد، به روحیه «همبستگی ملی» ضربه وارد شد، گفت: جریان اصلاحات، همواره تلاش داشته تا امید را در دل مردم زنده نگه دارد و با نگاه های متعددی که در کنار و در مقابل جریان اصلاح طلبی وجود دارد – که نگاه برخی از آن ها برای تغییر به بیرون از مرزهای بیرون از کشور است – مقابله کند.

جمالی تصریح کرد: ما باید مردم را تشویق کنیم تا سرنوشت و آینده کشور برایشان مهم باشد. حمایت از کالای ایرانی، جزیی از یک «کل بزرگ تر» است و این کل بزرگ تر، اعتقاد به این است که ما می توانیم بسیاری از مسائل و مشکلات مان را در داخل حل کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که حزب کارگزاران برای تحقق شعار سال چه برنامه هایی دارد گفت: حتما مساله «حمایت از کالای ایرانی» در جلسات شورای مرکزی، کمیته سیاسی و کمیته اقتصادی حزب مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. حزب کارگزاران بارها درباره این مسائل و موضوعات بحث کرده و حتی در سند مواضع حزب به ویژه در بخش اقتصادی، همواره به توسعه داخلی توجه داشته است.