شعر سیاسی ؛ در راستای نامگذاری سال ۹۷ و تأکید بر حمایت از تولید داخلی

ما نباید جنس بنجل از پکن وارد کنیم
ما نباید مهر و تسبیح و کفن وارد کنیم

خودروی ملی اگر تولید می شد بیشتر
هیچ می رفتیم از خارج لگن وارد کنیم؟

سر بچرخانی فراوان است در اطرافمان
واقعا زشت است از جایی لجن وارد کنیم

ما که مسئولانمان شاخند در تولید آن
پس چرا از کشورِ ترکیه«ون»وارد کنیم؟

قدر کافی مفت خور داریم،لازم نیست پس
طالب العلم از امارات و یمن وارد کنیم

تا بگیرد پاچه ی ما را،فراوان است سگ
پس چه معنی می دهد سگ از عدن وارد کنیم؟

جوش آوردند مردم،گازتان را کم کنید
تا نخواهیم از بلادِ غرب فن وارد کنیم

از«توانستن»به تنهایی چه کاری ساخته ست؟
کاشکی یکبار تنها،«خواستن»وارد کنیم

 

#مصطفی_علوی