ده‌ها نفر در آتش‌سوزی در زندان پلیس ونزوئلا جان باختند

نگام ، بین الملل _ آتش سوزی در یک ایستگاه پلیس در شهر والنسیای ونزوئلا در ایالت کارابوبو باعث مرگ حداقل پنج زندانی در سلول های محل نگهداری آنها شده است.

تجمع بستگان وحشتزده در برابر ایستگاه پلیس که محل نگهداری زندانیان است

به گزارش بی بی سی فارسی ، با این حال برخی گزارش ها حاکیست که احتمال دارد ده ها زندانی در اثر استنشاق دود خفه شده باشند.

بنابه گزارش ها آتش سوزی پس از آن شروع شد که زندانیان در تلاشی برای فرار تشک ها را آتش زدند.

پلیس با استفاده از گاز اشک آور سعی کرد بستگان زندانیان را که در اطراف ایستگاه تجمع کرده بودند و سعی داشتند وارد شوند متفرق کند.

یسوس سانتاندر از مقام های ایالتی تایید کرد که یک مامور پلیس تیر خورده و گفت که ماموران آتش را مهار کرده اند.

به گفته او کارشناسان پزشکی قانونی برای پی بردن به آمار کشته ها مشغول کار در صحنه هستند.

تخمین های غیررسمی در رسانه ها حاکی از مرگ ۶۰ تا ۷۸ نفر است.

زندان های ونزوئلا با مشکل ازدحام جمعیت روبرو هستند و گفته می شود آکنده از سلاح، مواد مخدر و گروه های تبهکار هستند.

این کشور در خلال بحران اقتصادی با مشکل کمبود فضا در زندان ها روبرو بوده، وضعیتی که به نگهداری زندانیان در مراکز موقتی مثل ایستگاه پلیس والنسیا که محل آتش سوزی بود منجر شده است.

کارلوس نیتو مدیر “انجمن پنجره ای به روی آزادی” می گوید که بعضی مراکز پلیس پنج برابر ظرفیت خود زندانی دارند.