ورود “دوچرخه هوشمند” به حمل و نقل شهری مالاتیای ترکیه

نگام ، بین الملل _ در چارچوب سیستم توزیع دوچرخه هوشمند ۱۳۲ دستگاه دوچرخه در مالاتیای ترکیه وارد حمل و نقل شهری شد.

 

به گزارش آناتولی فارسی ، شهرداری مالاتیای ترکیه اعلام کرد: در چارچوب سیستم توزیع دوچرخه هوشمند ۱۳۲ دستگاه دوچرخه برای خدمت رسانی در حمل و نقل شهری ارائه کردیم.

این سازمان در پنج نقطه مالاتیا مسیرهای دوچرخه احداث و در ۶ نقطه ایستگاه های دوچرخه سواری راه اندازی کرده است.

هدف شهرداری مالاتیا از این اقدام، ترغیب شهروندان به استفاده از دوچرخه برای سلامتی و کاهش ترافیک اعلام شده است.

شهروندان می توانند با کرایه کردن دوچرخه ها از آنها استفاده کنند و نیم ساعت اول، رایگان خواهد بود.