طنز سیاسی : همه دست بدست هم داده ایم کشور را نابود کنیم / داش فرید صلواتی

جامعه ایی که قانون و جوابگویی رفتار و اعمال ، درونش معنا نداشته باشد هر کس می شود برای خود یک قانون.
بیچاره دلار که تنها ملت فقط بالا و پایین رفتن او را می بینند و اتفاقات مهم و قیمت های سرسام آور دیگر اصلا در جامعه به چشم نمی آید.
ایام عید ، تهران بودم و ناگهان نصف شب درد دندان همسرم را بی تاب کرد و به دندانپزشکی زهره در میدان ولی عصر کوچه شهامت رفتیم . همسرم مجبور شد دندان را بکشد . وقتی مبلغ صورت حساب را دیدم آه از نهادم برخواست .
سیصد هزار تومان؟؟؟؟؟؟؟
ابتدا فکر کردم سی هزار تومان است.
به منشی گفتم : یک دندان کشیدن معمولی سیصد هزار تومان است؟
منشی: بله ،همین است که میبینید.
گفتم: مگه تعرفه ندارید؟ مگه می شه الکی قیمت گذاشت؟
منشی : به من ارتباطی نداره ، بروید به هر کس می خواهید شکایت کنید.
حق داشت منشی این حرف را بزند چون در جامعه ایی زندگی میکند که هیچ کس به هیچ کجا جوابگو نیست .
برای بازدید به موزه ایی رفتم ،هیچ کجای دنیا بلیط موزه دو قیمت نیست ولی ما ایرانیان باید با همه جای دنیا فرق کنیم مخصوصا در اشتباهات .
بلیط برای ایرانیان سه هزار تومان
توریست های خارجی ده هزار تومان.
عوارض اتوبانها ناگهان و بدون هیچ اطلاع رسانی بالا می رود .
قبض موبایل و تلفن و برق و گاز و آب ناگهان بالا می رود و هیچکس هم جوابگو نیست.
از دوستی که در یکی از مراکز دولتی در فرانسه مشغول بود ، پرسیدم:
چرا در اروپا قیمت ها سرسام آور بالا نمیرود؟
جواب داد : داش فرید برای اینکه مدیران در غرب خوب می دانند پست و مقام آنها دائمی نیست و اگر برای خود شیرینی بالا دستیها جامعه را خراب کنند بالاخره روزی به همین جامعه بر خواهندگشت و در همین گنداب که درست کرده اند زندگی باید کنند ،دامن خودشان را هم خواهد گرفت.
ولی متاسفانه جامعه ایران سیستمش چون بر قانون چاپلوسی نهادینه شده است مسؤولان فقط حال فعلی و بالا دستیهای خود را می بینند و هدفشان تنها تایید و دلخوشی آنهاست. متوجه نیستند بخشنامه های کذایی و قانونهای بی فکری که پیاده می کنند بالاخره دامن خودشان را هم روزی خواهد گرفت. بازنشسته که بشوند و یا قدرتی دیگر بر مسند نشیند آنها باید کنار روند.
چقدر بد است که باید در منجلابی که ساخته اند غرق شوند.
کاش به خود می آمدیم.
همه دست بدست هم داده ایم کشور را نابود کنیم . در ایام عید به شهرها سر بزنید به خوبی متوجه خواهید شد به جای اینکه شرایطی مهیا کنیم مسافرین لذت ببرند و خاطرات خوش برایشان به یادگار گذاریم . همه فکر و ذکرمان اینست چگونه می شود مسافران را سرکیسه کرد؟