مازنی : موضوع تلگرام بیش از آن که امنیتی باشد فرهنگی، اجتماعی است

نگام ، سیاسی _ یک نماینده مجلس تاکید کرد: موضوع تلگرام بیش از آن که امنیتی باشد فرهنگی، اجتماعی است.

 احمد مازنی در توییتر خود در واکنش به ادعای فیلترینگ تلگرام تا اواخر فروردین ماه نوشت: متن منسوب به رییس کمیسیون امنیت ملی درباره فیلتر تلگرام مایه وهن مجلس است. موضوع تلگرام بیش از آن که امنیتی باشد فرهنگی، اجتماعی است. اگر ظرفیت فنی و محتوایی داشته باشیم فیلتر تلگرام راه‌حل نیست. بستن راه‌های ارتباط جمعی مایه وهن جمهوری اسلامی و برای ملت ایران تحقیرآمیز است.