صدور حکم دستگیری سرکرده فتو در جریان رسیدگی به پرونده ترور آندره کارلوف

نگام ، بین الملل _ در چارچوب بررسی های مربوط به ترور مسلحانه آندره کارلوف سفیر سابق روسیه در آنکارا، نیز حکم دستگیری سرکرده سازمان تروریستی فتح الله گولن صادر شد.

 

به گزارش تی آر تی فارسی ، دادستانی مطالب دیجیتال کشف و ضبط و هچنین اعترافات دستگیرشدگان را مورد ارزیابی قرار داد.

از این طریق با مشخص شدن نقش سازمان تروریستی فتح الله گولن در ترتیب این سوء، گام جدیدی برداشته شد.

دادستانی با اعلام اینکه این سوء قصد با دستور سرکرده سازمان تروریستی فتو ترتیب یافته است، یک درخواست کتبی به دادگاه ارائه کرد.

بر اساس این درخواست، از سوی شعبه ۲ دادگاه کیفری صلح آنکارا حکم دستگیری سرکرده این سازمان تروریستی و ۷ تن دیگر صادر گردید.

آندره کارلوف سفیر سابق روسیه درآنکارا روز ۱۹ دسامبر ۲۰۱۶ توسط مولود مرت آلتین تاش مامور پلیس فتو در جریان مراسم افتتاحیه نمایشگاه عکس در مرکز هنرهای معاصر ترور شد.

در چارچوب بررسی های مربوط به این پرونده تاکنون ۷ نفر منجمله سه پلیس دستگیر شده بودند.