احمدی نژاد یک سایکوپات واقعی ست؟ / میثم (محمدهادی)بازیاری

بر اساس داده‌های روانشناسی موجود، ۱ تا ۴ درصد از جمعیت کل زمین به روان‌آزاری (سایکوپاتی) مبتلا هستند. نکته قابل توجه در این مورد این است که نشانه‌ها و تمایلات فرد به این بیماری‌ می‌تواند کاملا پنهانی باشد به‌طوری‌که حتی خود فرد نیز متوجه اختلال شخصیت خود نباشد. به همین‌خاطر شاید بد نباشد تا با برخی از نشانه‌های روان‌آزاری آشنا شوید و ببینید که آیا به آن مبتلا هستید یا خیر. شناخت بیماری در مراحل اولیه این مزیت را دارد که فرد می‌تواند راهکارهای لازم برای رفع آن را به انجام رسانده و از تبعات منفی آن در آینده پیشگیری کند. پیش از ورود به مطلب بد نیست توضیح دهیم که روان‌آزاری یا سایکوپاتی (Psychopathy)، نوعی اختلال شخصیت است. فرد مبتلا، رفتارهای تکانشی، فقدان ترس و بی‌احتیاطی، بی‌قیدی و بی‌مسئولیتی و رفتارهای ضداجتماعی از خود نمایش می‌دهد. همچنین باید توجه داشته باشید، با اینکه نشانه‌های روان‌آزاری با اختلال ضد اجتماعی (ASPD) مشابهت زیادی دارد ولی با یکدیگر تفاوت‌هایی دارند.

از هاله نور و معجزه هزاره سوم بودن احمدی نژاد تا این روزها که به عنوان منجی مردم ایران در حال معرفی و دفاع از حلقه یاران خویش است کمی بیش از یک دهه میگذرد و بررسی تمامی حرکات و رفتار رییس دولت های نهم و دهم ثابت میکند که ایشان یک سایکوپات واقعی (خودآزار) میباشد …..

سایکوپاتی که دوازده سال است کشور و مردم را دچار چنان مشکلات عظیمی نموده که حل این مشکلات نیاز به ده ها سال کار کارشناسی و تلاش شبانه روزی مسولان ایران خواهد داشت  اگر که بخواهند کشور را که یک سایکوپات تمام عیار به لبه پرتگاهی عمیق برده به سختی نجات دهند و یا بگذارند این سایکوپات با حرفها و حرکات خود و یارانش به ته دره ای عمیق و بدون بازگشت بیندازد….

این که این سایکوپات این روزها چه در سر می پروراند از بسیاری از جهات گنگ و غیر قابل تشخیص است.

باید کماکان نظاره گر بود و آخر و عاقبت کشوری را که از این گونه سایکوپات ها زیاد در خود دارد به نظاره نشست.

در این میان خدا به داد مردم ایران برسد با این نظام سایکوپات پرور…