مسجدجامعی: گروه‌هایی وجوددارندکه به چپ و راست کارندارند فقط بایدمنافع آنهاتضمین شود، پاکدستی نجفی به تضمین منافع این گروه ضربه زده است

نگام ، سیاسی _ عضو کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای شهر تهران گفت: استعفای شهردار تهران از موضع تواضع است.

 احمد مسجد جامعی در خصوص دلایل فشار به نجفی که منجر به استفای او شد گفت : آقای نجفی را هیچگاه مضطرب ندیدم و حتی در حال حاضر هم که استعفا می دهند کاملا آرام بودند.

وی ادامه داد: ایشان واقع گرا بودند و اصلا بزرگنمایی نکردند. این مسائل اعتماد برانگیز است.

عضو کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای شهر تهران بیان کرد: تمرکز زدایی، ایجاد شفافیت از دیگر ویژگی های ایشان بود.

مسجد جامعی تاکید کرد: آیا برخوردهایی که در موارد مشابه می شد به همین شکل و رفتار بود. بارها بحث مشارکت را مطرح کردیم اما آیا در جایی به این مسئله تن داده شده است؟ آقای نجفی این مسئله را مهم می دانند.

وی با بیان اینکه برنامه ریزی مقدمه خدمت است، گفت: تلقی من این است برای رسیدن به نظریه مشارکت محور که منجر به اعتماد شهری شود در فعالیت آقای نجفی دیده شد.

این عضو شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه استعفا ایشان از موضع تواضع است؛ افزود: می گویند بیماری ممکن است سبب شود نتوانم آنگونه که باید نمی توانم ادامه بدهم.

وی ادامه داد: گروه هایی منافعی دارند و چپ و راست هم ندارد. نجفی با آن منافع درگیر شده و ساختار را تغییر داده است.

نجفی تاکید کرد : متاسفانه باید فقط بایدمنافع آنهاتضمین شود و پاکدستی نجفی به تضمین منافع این گروه ضربه زده است.