شعرسیاسی : دنیا طویله ایست که باور نکردنی ست

از درد سینه تا نفسی که به امر نیست
از ابتدا مسیر چه کس سمت قبر نیست؟
کی گفته است زندگی ما به جبر نیست؟
حال خراب و فال مرا جای صبر نیست

آخر چگونه میشود اینگونه زنده ماند

با قلب رو به مرگ دگر کشمکش نکن
من را اسیر عاقبتی پر تنش نکن
ای تیک تاک آخر من هی پَرش مکن
مانند این نوار قلب مزخرف جهش مکن

اینجا نمیشود که به یادت ترانه خواند

شهری نشسته است که تا کم بیاورم
برشانه هام زلزله ی بم بیاورم
در سینه تو سوز محرّم بیاورم
هی بغض پُشت بغض که ماتم بیاورم

این شعر آخرین سروده نه یک متن لعنتی ست

وقتی جهان به کام خرانی مقدس است
یا آشیان لاشخورانی چو کرکس است
هر کس که عاشق است یقینا که بی کس است
باید هوار زد که ای زندگی بس است

دنیا طویله ایست که باور نکردنی ست

 

#میثم_محمدهادی_بازیاری