قوه قضائیه فاسد ایران مراقب آدم کشان و مفسدین است، و پاکدستان و میهندوستان را زندانی می‌کند / محمد سهیمی

 

حکم دو سال زندان برای سعید مرتضوی، قصاب مطبوعات، قاتل واقعی‌ مرحوم دکتر زهرا کاظمی، یکی‌ از مسئولین اصلی‌ قتل جوانان کشور در کهریزک، مهمترین عامل فساد در سازمان تأمین اجتماعی، و هزار جنایت دیگر، مدت‌ها است صادر شده است، ولی‌ او هنوز زندان نرفته است. قوه قضأئی میگوید که مرتضوی تحت نظر است و حکم به موقع خود اجرا خواهد شد. بله، این قوه کار‌های مهمتری دارد. به لیست آن [بر گرفته از وبسایت کلمه با اضافات و تغییرات] توجه کنید:

مقامات قوه قضائیه مرتضوی را تحت نظر دارند اما اجازه نمی دهند دکتر محمد علی‌ نجفی شهردار تهران بیش از این به کارش ادامه دهد. به راحتی دکتر نجفی را تهدید می کنند، شبانه به خانه اش میروند، برای رقص چند کودک اورا احضار می کنند، وقتی که می بینند شورای شهر تهران حاضر به پذیرش استعفا نمی شود علنی شهردار و منتخبین مردم را تهدید می کنند و نهایت با پرونده سازی های مکرر شهردار را خانه نشین می کنند.

دکتر نجفی پرونده تخلفات شهردار سابق, محمد باقر قالیباف را به قوه قضاییه ارسال کرده است، پیش از او پرونده املاک نجمومی نیز در اختیار این قوه قرار گرفته است. تخلفات و فساد چند ده هزار میلیارد تومانی است. اما قوه قضاییه حتی مراقب قالیباف نیز نیست و به جایش نجفی را تهدید می کند. قوه قضائیه وقت ندارد به فساد رسیدگی کند، آنهم فساد پسر خواهر همسر آقای خامنه‌ای، سردار گاز انبری، سرتیپ سپاه، محمد باقر قالیباف.

پرونده مرحوم دکتر کاظمی سالهاست که خاک می خورد و هیچ گاه به صورت جدی به نحوه مرگ این روزنامه نگار در زندان رسیدگی نشد. مرتضوی متهم اصلی این پرونده است اما او فقط تحت نظر است چراکه دادستان و قوه قضاییه کارهای مهم تری دارند.

قوه قضاییه مراقب سعید طوسی متجاوز به نوجوانان و جوانان نیز هست، مربی صوت و لحنی که پدران شاگردانش از او به اتهام کودک آزاری شکایت کردند. با اعمال نفوذ مقامات عالیه تبرئه می شود.

قوه قضائیه مراقب مداهانی نیز هست که گفته شد جاسوس بودند، ولی‌ آزاد شدند. قوه قضائیه کار مهم فشار بر دکتر نجفی را دارد؛ جاسوس‌ها که مهم نیستند.

اما چون قوه قضاییه نمی تواند مراقب فعالان محیط زیست باشد, آنها را ماه هاست در زندان نگه داشته، خانواده هایشان را نگران رها کرده است.

فکر نکنید قوه قضائیه کارا نیست. چرا هست. این قوه به سرعت دانشجویان فعال سیاسی و اجتماعی، فعالان حقوق بشر، روزنامه نگاران، تماشچی رقص‌های کودکان خردسال، نمایندگان معترض مجلس، معترضین به تقلب بزرگ انتخابات ۱۳۸۸، و ….. را بازداشت کرده، “محاکمه” نمایشی نموده، و به آنها حکم زندان‌های طولانی مدت میدهد. تمامی این حکم ها را نیز به سرعت اجرا میکند، اما فقط مراقب مفسدان, مرتضوی ها, طوسی ها, مداحان و مفسدین اقتصادی و شهرداران سابق است.