سوال سخت مجری تی آر تی وورلد از سفیر اسرائیلی

نگام ، بین الملل _ مجری برنامه تی آر تی وورلد از سفیر اسرائیلی پرسید: “آیا کشتن فلسطینیان غیر نظامی که سلاح ندارند، رفتاری اخلاقی است؟”

 

به گزارش تی آر تی فارسی ، نائه که میهمان کانال تی آر تی وورلد بود، ابراز داشت که جوان فلسطینی از سوی تک تیر انداز اسرائیلی مورد هدف قرار گرفته است. گاردا مجری برنامه نیز این سوال را از وی کرد که: “آیا کشتن فلسطینیان غیر نظامی که سلاح ندارند، رفتاری اخلاقی است؟”

عمران گاردا مجری کانال تی آر تی وورلد با سوالی در راستای جمله ایتن نائه سفیر اسرائیل در آنکارا، که گفت “ارتش اسرائیلی یکی از ارتشهای با پایبندی بالای اخلاقی است.” از وی سوال کرد، ” آیا کشتن فلسطینیان غیر نظامی که سلاح ندارند، رفتاری اخلاقی است؟”

سفیر اسرائیلی میهمان برنامه Newsmaker که در کانال تی آر تی وورلد پخش میشود بود. موضوع اصلی برنامه، شهادت فلسطینیان غیر نظامی از سوی سربازان اسرائیلی در حین تظاهراتهای روز خاک که هفته گذشته انجام گردید بود.

نائه سفیر اسرائیلی، ابراز داشت  که ارتش اسرائیل غیر نظامیان را مورد هدف قرار نمیدهند و افرادی که کشته شده اند، اعضای حماس بوده اند. وی همچنین افزود: “ارتش اسرائیل یکی از ارتشهای با پایبندی بالای اخلاقی جهان است.”

عمران گاردا مجری برنامه، پس از این سخنان سفیر اسرائیلی، جمله ای که سفیر اسرائیلی را در موقعیت سختی قرار داد، انداخت.

گاردا در حالی که تصاویری از کشته شدن فلسطینیان غیرنظامی و بودن اسلحه از سوی سربازان اسرائیلی را نشان میداد، گفت: “آیا کشتن انسانهای غیر نظامی از سوی تک تیراندازان و شلیک گلوله به ناحیه سر آنها، کاری اخلاقی است؟”

سفیر اسرائیلی که با شنیدن این سوال در موقعیت سختی قرار گرفت، در پاسخ گفت: “این افراد به دلیل اینکه تهدیدی علیه سربازان ما محسوب میشدند، کشته شدند.”