پیش بینی میرحسین؛ ادامه سرکوب و بی احترامی به رای مردم به شعار اسقاط نظام(براندازی) می کشد

نگام ، سیاسی _ اینان به روز “خشم مردم” مصر اشاره می کنند ولی نمی گویند که روز غضب، نتیجه ناکارآمدی و فساد در بالاترین سطح حکومت و حیف و میل کردن بیت المال و هم چنین بستن دهن ها و شکستن قلم ها و اعدام ها واعدام ها و اعدام ها و بر پا کردن چوبه های دار برای ایجاد خوف در میان مردم است. و نمی گویند اگرحکومت به حاکمیت مردم بر سرنوشت خود احترام می گذاشت و در انتخابات چند ماه پیش مصر #آرای‌مردم را نمی دزدید، کار به شعار “#اسقاط‌نظام” از سوی شعب عزیز مصر نمی رسید.

 

میرحسین موسوی در بهمن ۸۹ درست چند روز پیش از شروع حصر خانگی در بیانیه ای کوتاه به تحلیل وقایع مصر که با شعار اسقاط نظام، مبارک را به زیر کشیدند پرداخت و حاکمان را نصیحت کرده بود که تا دیرنشده صدای مردم را بشنوند.

نخست وزیر دوران جنگ در بخشی از بیانیه به خوبی روند تبدیل شعار ها و مطالبات اصلاح جویانه و حق طلبانه مردم را به شعار اسقاط نظام تبیین می کند و با زیر سوال بردن دستگاه تبلیغاتی رسمی کشور می گوید:

«اینان به روز “خشم مردم” مصر اشاره می کنند ولی نمی گویند که روز غضب، نتیجه ناکارآمدی و فساد در بالاترین سطح حکومت و حیف و میل کردن بیت المال و هم چنین بستن دهن ها و شکستن قلم ها و اعدام ها واعدام ها و اعدام ها و بر پا کردن چوبه های دار برای ایجاد خوف در میان مردم است. و نمی گویند اگرحکومت به حاکمیت مردم بر سرنوشت خود احترام می گذاشت و در انتخابات چند ماه پیش مصر #آرای‌مردم را نمی دزدید، کار به شعار “#اسقاط‌نظام” از سوی شعب عزیز مصر نمی رسید.

و شاید هم متوجه نیستند که ادامه ی سیاست غلبه به وسیله ی ایجاد خوف، نهایتا در نقطه ای به ضد خود تبدیل و آنگاه آمدن “روز خشم” و روزهای غضب ملی اجتناب ناپذیر می شود.

فراعنه معمولا زمانی صدای ملت را می شنوند که بسیار دیر شده است.»۹ بهمن ۸۹