قاتلی فراری با نام حاج سعید مرتضوی / حسن مقیمی

و خدایی که در همین نزدیکی ست…

مردکی نسبتا میانسال ، قدی کوتاه ، دارای اختلال حواس، با قلبی سیاه و دستانی آلوده به خون بی گناهان *گمشده* است.حکمی که تنها دو سالانه بودنش هم برای مردکی حقیر ، بسیار کبیر است لیک ترجیح میدهد در بلبشوی احمدی نژادی ها و چهل و چهار کیلو شدن وزن یارانش خود را از دیدگان ناپدید سازد.

واقعا عجیب نیست از دستگاه عدلیه ی ناعادل که بگوید یک مجرم از کیش خود ناپدید گردیده است.همانگونه که یک مفسد اقتصادی را سه روزه فراری دادند بعید نیست که نورچشمی نظام هم فراری دهند .همانگونه که سعید طوسی را پس از سالی تبرئه ساختند بعید نیست که حاج سعید مرتضوی را هم در انتظار تبرئه در جایی خوش آب و گل و سرسبز در کنار حوریان پنهان کرده اند تا در زمان مناسب از بیگناهی او رونمایی کنند.

زمانی که دست در دست یاران غار خود ، احمدی نژادی ها بود و می تازاند باید منتظر دنیایی که دار مکافات است بنشیند.حق گرفتنی ست.حتی با وجود قدرت کذایی و گزاف.حتی با ریختن خون زهرا کاظمی ها و جوانان کهریزک.شاید خواست خداوند است که او اکنون محاکمه نگردد .دو سال حبس تنها به جرم مشارکت در قتل دردی را دوا نخواهد ساخت زیرا که حکمی نمادین و فرمایشی ست.لیک باید دید مشییت الهی چگونه اقتضا میکند برای حاج سعید مرتضوی دادستان وقت تهران که عکسش در پشت شیشه ی مغازه ها بعنوان قاتل فراری دست به دست می چرخد .

تنها باید فریاد زد که حق گرفتنی ست….

دیری نمی پاید که ظاهر تک تک قاتلان حکومتی به دست خودشان رو خواهد شد.