شورای امنیت ملی ترکیه خواستار تمدید وضعیت فوق العاده در کشور شد

نگام ، بین الملل _ شورای امنیت ملی ترکیه به سرپرستی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تشکیل جلسه داد.

 

به گزارش تی آر تی فارسی ، شورای امنیت ملی ترکیه در طرح پیشنهادی به دولت خواستار تمدید وضعیت فوق العاده در کشور شد.

شورای امنیت ملی ترکیه به سرپرستی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه تشکیل جلسه داد.

در بیانیه شورای امنیت ملی ترکیه بر اهمیت حیاتی همکاری با جامعه بین الملل برای جلوگیری از قتل عام در سوریه تاکید شد.

شورای امنیت ملی کشور در بیانیه خود اعلام کرد ترکیه از متحدان خود انتظار دارد از عملیات های مختلف نیروهای مسلح تُرک حمایت به عمل آورد. همچنین عزم و اراده کشور برای دست‌یابی به راه حل سیاسی پایدار در سوریه ادامه دارد.