طنز سیاسی : قاری قرآن حاج سعید طوسی در ازمیر ترکیه / داش فرید صلواتی

دو سه روزی است ، باز نام قاری قرآن آقای سعید طوسی بر سر زبانها افتاده است .
گویا ایشان به دعوت گروه اسلام خواهان ترکیه برای تلاوت قرآن به آن کشور دعوت شده اند .
داش فرید کاری ندارد سابقه گذشته ایشان چیست و یا چه کاری کرده و یا نکرده است، تبرئه شده یا نشده.
ولی خوب می دانم اینگونه سفرها و سر زبان انداختن ایشان بیشتر نتیجه عکس دارد تا افتخار قرآنی برای کشور و دین اسلام.
گیریم آقا سعید در دنیا بهترین قاری باشد ، چون ذهن مردم در این چند وقت جای دیگری دور می زند بهتر است به حرمت قرآن و اسلام . ایشان فعلا جایی سفر نکنند و خود را بر سر زبانها نیندازند .
متاسفانه وقتی در فضای مجازی سیر می کنی هیچ فیلمی از قرائت ایشان در ازمیر ترکیه پخش نشده .
بلکه مطالب و لجن های گذشته رو آمده و مجددا در بین مردم به اشتراک گذاشته شده است .
چه احتیاجی است فعلا ایشان به این سفرها بروند؟
می خواهم بدانم آنها که این برنامه ها را تدارک می بینند هدفشان چیست؟
اگر هدفشان اشاعه فرهنگ قرآنی است ؟سخت در اشتباه هستند.
اگر حرف داش فرید را باور ندارید در فضای مجازی سیری کنید تا متوجه اوضاع شوید .
این چه فرهنگ اشتباهی است در جامعه اپیدمی شده که برخی مسئولین در مقابل مردم در پیش گرفته اند ؟
بعضی لجبازی را به آنجا رسانده اند ، به جای اینکه طرف خاطی که عملکردش در بین مردم مطرح شده را در سانه ها شفاف سازی کرده تا برای مردم روشن شود موضوع چیست.
بر عکس ، تازه به او بها داده و اینگونه می خواهند رفتارش را توجیه کنند که:
دیدید ما هیچ اهمیتی به دیدگاه شما ندادیم ای ملت همیشه در صحنه.
چند وقت پیش، فردی که در شهر ری مزاحم خانم فائزه هاشمی شده بود و از حرفهای زشت استفاده می کرد در برنامه آموزش رسانه ملی در حال صحبت بود . این موضع گیری چه چیزی را قرار است نشان دهد؟
درست است که باید حرمت افراد حفظ شود .
ولی داش فرید می خواهد بداند آیا تنها در این جامعه برخی افراد شناخته شده و خودی حفظ حرمتشان واجب است یا همه افراد جامعه مد نظر هستند ؟
هنوز یادمان نرفته وقتی خانم لیلا حاتمی در برلین نظرش را بیان کرد، توپخانه مخالفین چه فضا سازی در کشور بر علیه ایشان به راه انداختند .
تا جایی که برخی از اصولگرایان عکسهای خصوصی و شخصی ایشان و مادرشان را در فضای مجازی پخش کرده وانواع واقسام اهانت ها و تهمت ها را به ایشان زدند ؟
حتی در برخی شهرها بر علیه ایشان تجمع به راه انداختند .
آیا حرمت ایشان نباید حفظ می شد ؟
گیریم آقای محمدعلی نجفی شهردار سابق تهران در ارتباط با برنامه رقص دختران اشتباه کردند .
ملت شاهد هستند برخی مخالفین چه مسائلی را برعلیه ایشان مطرح کرده تا جایی که حتی در برخی از تریبونهای نماز جمعه که باید نمازگزاران را به تقوی دعوت کنند ، بر علیه ایشان موضع گرفته و چه مطالبی را بر علیه ایشان بیان کردند ؟
آیا نباید حرمت ایشان حفظ می شد؟
آیا همین موضع گیری های برخی ، اشاعه دهنده اشتباه در جامعه نیست؟
هنوز ملت یادشان نرفته ، برنامه تلویزیونی هویت را ، که چگونه آبروی برخی از افراد این کشور ریخته شد و چه تهمت ها که به این افراد زده نشد و متاسفانه هیچ گاه شرایطی به وجود نیامد تا این بزرگان از خود دفاع کنند و بسیاری از آنها به مرور درگذشتند .
خدای جای حق نشسته است . بهشت و جهنم در همین دنیاست .
باید پس دهی و بروی .
اگر مرگ به سراغت آمد و پس ندادی ، بی برو برگرد همسر و فرزندانت پس خواهند داد ، چون آنها از این راه ارتزاق کرده و چون عملکرد اشتباه تو را دیده و هیچ نگفتند ، آنها هم در این راه اشتباه شریک تو خواهند بود.
چرا به خود نمی آییم .
در یک جامعه اسلامی باید همه افراد حرمتشان حفظ شود نه فقط برخی افراد خاص .
در سوره نور آیه چهار الی نه آمده است که برای اثبات جرم زنا باید چهار نفر شهادت بدهند.