وعده ی سرخرمن بانک ملی به بازنشستگان و وظیفه بگیران خود

حسن مقیمی

 

ورشکستگی و اختلاس در تمامی بانک های دولتی و خصوصی به وفور قابل رهگیری است و این مطلب اتفاقی دور از ذهن با توجه به شرایط اقتصادی کشور نبود .

لیک بانک ملی به عنوان سردمدار اقتصاد بانکی کشور از این قاعده مستثنی بود .

طبق آمار و تحقیقات و گزارش های به عمل آمده ی خبرنگار سایت نگام آگاه شدیم که یک سال و دو ماه می باشد که اضافه حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران بانک ملی به این قشر ضعیف جامعه پرداخت نگردیده است .

پس از حدود چهارده ماه صبر و متانت بازنشستگان و وظیفه بگیران بانک ملی ، دیروز بر آن شدند که در مقابل درب مرکزی بانک ملی تجمعی مسالمت آمیز داشته باشند .

با توجه به این که سن اکثر این افراد بالای ۶۵ سال می باشد انتظار می رفت که ریاست بانک ملی در این جمع حضور یابد و یا اینکه با انتشار بیانیه یا دستورالعملی نسبت به پرداخت مطالبات این قشر جامعه اقدام نماید ، اما تنها با فرستادن تعدادی از افراد به عنوان نماینده خود وعده سرخرمن را به بازنشستگان و وظیفه بگیران بانک ملی داد .

لذا این افراد به امید روزهای عاری از بی تدبیری مدیران به خانه هایشان بازگشتند با این امید که مطالبات چهارده ماهه آنها پرداخت گردد.