فدراسیون جودو یا پادگان نظامی دکتر سردار درخشان؟

 

میثم بازیاری

 

این روزها جودوی ایران حال و روز خوبی ندارد .دیگر از مدالهای رنگارنگ و حماسه آفرینی جودوکاران ایرانی در مجامع بین المللی خبری نیست.

فدراسیون جودو تبدیل به پادگان نظامی و شخصی سردار پاسدار دکتر درخشان شده

به نحوی که فدراسیون جودو در نزد دلسوزان و جودوکاران واقعی ایرانی به پادگان خیابان ورزنده مشهور گردیده است.

و هر کس بخواهد از ظلم و فساد گسترده در جودو ایران پرده بردارد سریع برایش پرونده سازی میکنند

و در نهایت او را سرگرم دادگاه و دادسرا و بازجویی و تهدید و … میکنند.

و چنان بی شرمانه به این فساد و ظلم و ویران کردن ورزش جودو مشغولند و شاد که هر کسی را بر علیه آنان باشد انکار میکنند.

جودو ایران حال و روز خوشی ندارد .

از تمام ارگانهای نظارتی و دولت محترم عاجزانه خواستاریم به داد جودو برسند….

قهرمانانمان در کنج خانه نشسته اند و غصه میخورند…لطفا به فریادشان برسید.