ورودی و خروجی زندان اوین برای دولتی ها همیشه باز است

حسن مقیمی

 

محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد رئیس دولت های نهم و دهم ، روز ۲۸ اسفندماه سال ۹۶ با پذیرش آزادی مشروط از زندان آزاد شده است.

کوروش روشن وکیل آقای رحیمی بیان نموده است که ایشان در قالب آزادی مشروط از زندان آزاد گردیده است .

محمدرضا رحیمی در دادگاه بدوی به ۱۵ سال حبس محکوم شده بود، اما در دیوان عالی کشور با تایید مجازات‌های رد مال و جزای نقدی، ۱۰ سال از مجازات حبس او کاهش پیدا کرد.

این مبحث آقای رحیمی ما را بر آن داشت که کمی تامل کنیم  که چرا ورودی و خروجی زندان اوین تنها برای دولتی ها باز می باشد .

ظاهرا تمامی اختلاس های سنگین را تنها دولتی ها انجام داده اند و سپاه و بسیج که عاملان اصلی ورود و خروج کالا و ارز در کشور میباشند هیچگاه گذرشان به درب زندان اوین هم نمی رسد .

شاید جواب این سوال را تنها بتوان در زیر عبای آقای خامنه ای پیدا کرد.

شخصی که بعنوان ولایت مطلقه فقیه گلچینی از اختلاس گران را پرورش می دهد و تنها از دولتی ها پس از هر دوره بعنوان مهره ی سوخته استفاده می کند تا  اذهان عمومی درگیر اختلاس های نظامی های زیر سلطه آقای خامنه ای نگردد.