جزیره کیش خالی از گردشگر دارد در ازدحام تاکسی ها خفه میشود

میثم بازیاری

 

جزیره زیبای کیش این مرواردید خلیج همیشه فارس که روزگاری به لطف سیاستهایدرست و عقلانی دولت اصلاحات مملو از گردشگران خارجی و داخلی بود. در دولتهای نهم و دهم با استمرار سیستم و پدیده گشت ارشاد روز به روز محبوبیت و ابهت خویش را در نزد گردشگران داخلی و خارجی از دست داد.

درزمان مدیر عاملی آقای محبی به عنوان مدیرعامل منطقه آزاد کیش در دولت احمدی نژاد جزیره به مکانی برای دزدیها و فسادهای گسترده و پواشویی های وابستگان به راس نظام تبدیل گردید.
گشت ارشاد و نگاه متحجرانه امام جمعه کیش در مقاطع مختلف زمانی باعث شد که تلاشهای مهندس مونسان به عنوان مدیرعامل بعدی جزیره کیش مثمر ثمر واقع نشود.
هرچند در زمان مدیر عاملی مهندس مونسان کارهای زیرساختی بسیاری در جزیره زیبای کیش انجام گردید و به حق باید زمان مدیریت ایشان را از نظر مدیریت کلان شهری یکی از طلایی ترین سالها در جهت آبادانی جزیره کیش دانست.

اما چه افسوس که نگاه تنگ نظرانه نمایندگان ولی فقیه در جزیره کیش و ارتباطات پشت پرده و سختگیریهای بسیار در مقابل گردشگران داخلی و خارجی باعث شد جزیره از رونق بیفتد.چه بسیار کسب و کارها تعطیل گردید .
وابستگان به راس قدرت توانستند با استفاده از رانت های گوناگون و به بهانه نیاز جزیره به تاکسی های مدرن دست به واردات بی رویه تاکسی از خارج از کشور بزنند .
تعداد زیاد تاکسی ها در جزیره باعث شده که دخل و خرج رانندگان محترم تاکسی جزیره با هم جور در نیاید و این قشر زحمتکش روز به روز فقیرتر شوند.
زیرا تا وقتی گردشگری نباشد رونق اقتصادی هم وجود ندارد.

و اینک در زمان مدیریت عاملی جناب مهندس انصاری دوباره وابستگان به راس نظام و نماینده ولی فقیه در جزیره توانسته اند مجوز ورود ۱۰۰دستگاه تاکسی جدید را به جزیره اخذ کنند.جزیره ای که بدون رونق گردشگری دارد در زیر هجوم فزاینده تاکسی ها خفه میشود.
کاش توریسم و گردشگری را جدی بگیریم و جزیره کیش را به روزهای مملو از گردشگر بازگردانیم.