آقای روحانی شما سکوت کنید ما افشاگری میکنیم

مهرداد شاکری

جناب آقای روحانی ریاست محترم جمهوری ایران: شما در کنفرانس خبری در چند روز گذشته از عوامل به وجود آمدن بحران ارزی اخیر در کشور سخن به میان آوردید.
سخنانی که شاید توانست بخش کوچکی از جامعه را قانع کند .
دلیل قانع نشدن اکثریت جامعه از التهابات به وجود آمده و بحران ارزی کشور دقیقا همان قسمتی بود که شما فرمودید همه چیز را نمیتوانم بگویم.
اما بنده به عنوان فعال رسانه ای و کسی که مثل شما امید به اعتدال و بازگشت عقلانیت و ثبات سیاسی و اقتصادی و آرامش و امنیت مردم دارد میخواهم با اجازه از مردم شریف ایران به گوشه ای از ناگفتنی ها اشاره کنم.
کاش راحت بیان میکردید که بحران ارزی اخیر از ولایت خودمختار خراسان و تحت مدیریتت و هدایت شاه فربه و زبان نفهم مشهد یعنی آیت الله علم الهدی و با کارگزاری اقای کریمی قدوسی در حال جریان است.
کاش بیان میکردید که پالتهای دلار گم شده در دولت های نهم و دهم که اینک در اختیار اصولگرایان تندرو کشور و شخص آقای کریمی قدوسی و تیم مفسد ایشان با هدایت سپاه پاسداران قرار دارد حربه ای ست که میخواهد دولت اعتدال را پیش از پایان عمر قانونی خویش مجبور به استعفا کند.
اما اشکال ندارد شما سکوت کنید من و همکاران رسانه ای که دلسوز مردم و خواهان آبادانی ایران عزیز هستیم زین پس سکوت نخواهیم کرد و ناگفته ها را در اختیار مردم شریف ایران قرار خواهیم داد.