محمد شیمشک: “مهمترین وظیفه ترکیه در دوره پیش رو، مبارزه با تورم است”

نگام ، بین الملل _ معاون مسئول از امور اقتصادی نخست وزیر ترکیه در نمایشگاهی که به همت اتاق تجارت غازی آنتپ، اتحادیه صادرکنندگان جنوب شرق آناتولی و اتاق قالیبافان غازی آنتپ سخنانی ایراد کرد.

 

به گزارش تی آر تی فارسی ، محمد شیمشک معاون مسئول از امور اقتصادی نخست وزیر ترکیه، اظهار داشت، مهمترین وظیفه ترکیه در دوره پیش رو، مبارزه با تورم است.

شیمشک در نمایشگاهی که به همت اتاق تجارت غازی آنتپ، اتحادیه صادرکنندگان جنوب شرق آناتولی و اتاق قالیبافان غازی آنتپ سخنانی ایراد کرد.

شیمشک افزود: “دنیا از سال ۲۰۰۲ تاکنون ۷۸ درصد رشد قید کرده است. این میزان در ترکیه ۲۳۰ درصد می باشد. در طول ۱۰ سال، ۸.۷ میلیون نفر کار پیدا کرده اند. کسانی که این رشد را نادیده می گیرند، این رقم را ببینند.”

محمد شیمشک با تاکید بر اینکه مهمترین وظیفه ترکیه در دوره آتی مبارزه با تورم خواهد بود، افزود: سخت ترین مشکلات را پشت سر گذاشتیم. با فرصت جدید ۵ ساله به سوی رفرم ها و اصلاحات جدید به پیش خواهیم رفت.