مجلس ترکیه پیش‌نویس قانون جدید انتخابات را بررسی می‌کند

نگام ، بین الملل _ طرح تغییر در برخی از مواد قانون انتخابات ترکیه توسط نمایندگان حزب عدالت و توسعه و حرکت ملی به پارلمان ارائه شده است، امروز در صحن علنی مجلس ملت کبیر ترکیه بررسی و به رای گذاشته خواهد شد.

به گزارش آناتولی فارسی ، بر اساس این طرح، شهروندان ترکیه در صورت معرفی از سوی یکی از احزاب حاضر در مجلس و یا یکی از احزابی که در آخرین انتخابات حداقل ۵ درصد کل آراء را به دست آورده است و همچنین با امضای ۱۰۰ هزار واجد شرایط شرکت در انتخابات می‌توانند کاندیدای ریاست جمهوری ۲۴ ژوئن شوند.

هر یک از کاندیداهای پست ریاست جمهوری که موفق به کسب حداقل نصف به علاوه یک درصد از آرای ماخوذه در انتخابت ۲۴ ژوئن ۲۰۱۸ شود به عنوان رئیس جمهور ترکیه انتخاب خواهد شد و در صورتی که هیچ یک از نامزدها موفق به کسب حدنصاب نشوند، دو کاندیدایی که موفق به کسب بیشترین میزان آراء شده اند به دور دوم انتخابات راه خواند یافت. تاریخ پیش بینی شده برای برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه ۸ ژوئیه ۲۰۱۸ است.

بر این اساس، رای گیری از شهروندان ترک مقیم خارج پیش از برگزاری انتخابات در داخل کشور صورت خواهد گرفت.

هیچ نامزدی حق کاندیداتوری همزمان برای انتخابات ریاست جمهوری و نمایندگی پارلمان را نخواهد داشت. انتخابات ریاست جمهوری و مجلس ترکیه هر پنج سال همزمان برگزار خواهد شد.

کاندیداهای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه به همراه مدارک مربوطه از جمله موافقت گروه پارلمانی یکی از احزاب، یکی از احزابی که در آخرین انتخابات موفق به کسب حداقل ۵ درصد کل آراء ماخوذه در سراسر کشور و یا امضای ۱۰۰ هزار شهروند ترکیه باید مبلغ ۱۳۱ هزار و ۶۰۰ لیرترک را به خزانه کشور واریز و رسید آن را هنگام ثبت نام به شورای عالی انتخابات کشور ارائه دهند.

همچنین براساس پیش نویس قانون انتخابات جدید ترکیه شمار نمایندگان پارلمان از ۵۵۰ تن به ۶۰۰ نماینده و حداقل سن کاندیداتوری در نمایندگی مجلس ملت کبیر ترکیه از ۲۵ سال به ۱۸ سال کاهش خواهد یافت.

پیش نویس طرح قانون جدید انتخابات ترکیه امروز در صحن علنی مجلس ترکیه بررسی خواهد شد.