سرتو بالا بگیر مرد! از چی‌ خجالت میکشی؟ خجالت را دیگران باید بکشند

میترا باستانی

 

خجالت را باید کسانی‌ بکشند که نان را از سفره ی تو ربودند و حساب بانکی خود را در لندن و اروپا و کشورهای دیگر پر کردند

 

خجالت را باید کسانی بکشند که با پول امام رضا آرد و نبات و پارچه سبز و آذوقه به مردم می دهند تا با این حاتم بخشی های دورغین رئیس جمهور مملکت شوند

 

خجالت را باید کسانی بکشند که به اسم مامور بهزیستی و کمیته امداد به خانه زن بی سرپرست می روند تا حق او را که چندرغازی هم بیش نیست و هرگز کفاف امور او را هم نمی کند بدهند اما در ازای این حق مسلم او ، طلب بی شرمانه دارند

 

خجالت را کسانی باید بکشند که ثروت مملکت را به جای خرج کردن برای مردم مستمند داخل کشور ، صرف عیش و نوش سران حزب الله و حماس و سوری ها و عراقی ها  می کنند تا هر از چند گاهی تصویری و فیلمی از آنان هنگام باده گساری منتشر شود و به ریش ایرانیان دیندار بخندند که شما فکر کنید ما با این پول ها عبادت می کنیم اما عبادت ما در میخانه های سوریه و لبنان و فلسطین وعراق است

 

خجالت را کسانی باید بکشند که برای تحکیم قدرت خود از نان سفره تو می زنند تا خود به ظاهر در دنیا و منطقه عزت و شوکت و جبروت به دست آورند اما دختر و خواهر تو برای به دست آوردن لقمه نانی در نقاط مختلف شهر تن فروشی کند

 

خجالت را کسانی باید بکشند که سهم تو از بیت المال و دارایی های مملکت را صرف سران کشورهای آفریقایی می کنند تا چند رایی در سازمان ملل و مجامع بین المللی آن گاه که متهم به نقض حقوق بشر می شوند به نفع خود بخرند اما ناموس ما در کشورهای عربی منطقه برای لقمه نانی بیشتر و زندگی بهتر تن خود را در اختیار اجنبی قرار دهد

 

خجالت را کسانی باید بکشند دغدغه آنان فقط کسب قدرت و پول برای خودشان است اما هرگز به فکر امثال تو نیستند و اگر هم گاهی دم از معیشت مردم می زنند و رقیب سیاسی را متهم به کم کاری می کنند نه از برای دلسوزی برای تو بلکه برای بیرون راندن رقیب از صحنه قدرت است

 

خجالت را باید کسانی بکشند که خود با سفره های رنگین تا خرخره هر آن چه از بهترین نعمت های الهی است با پول های حرامی که از تجارت شکر و چای و …. به دست آورده اند می خورند اما آن گاه که دولت باب طبع آنان مستقر است تو را به نخوردن مرغ و خوردن اشکنه توصیه می کنند

 

خجالت را کسانی باید بکشند که پول تو را صرف ساختن ورزشگاه در عراق و مراکز درمانی در سوریه و بازسازی لبنان  و خرید ماشین های لوکس برای سران حزب الله و حماس می کنند اما آشیانه ی تو خرابه ای این چنین است

 

خجالت را باید کسانی بکشند که خود در فروشگاه های لوکس لندن و پاریس خرید می کنند و حتی از گذاشتن عکس خود در فضای عمومی ابا ندارند و بی شرمانه سینه ستبر کرده و باد به غبغب می اندازند اما تو توان خرید نیازهای ضروری را از بقالی سر کوچه ات هم نداری و سفره تو این چنین خالی مانده  و با شرمندگی جلوی زن و بچه ات جرات سر بلند کردن نداری

خجالت را باید کسانی‌ بکشند که هر لحظه  فریاد سر می دهند  و غیر از ریا چیزی در زندگی خود ندارند

 

آنان یادشان رفته چراغی به خانه رواست به مسجد حرام است

 

خجالت رو باید اونی بکشه ……

سرتو بالا بگیر مرد

 

نگام  _  ناگفته های ایران ما