آقای علوی لطفا تفکری که به سعید امامی میگویند رحمه الله علیه را در وزارت اطلاعات ریشه کن کنید

مهرداد شاکری

 

قتلهای زنجیره ای بدون شک یکی از سیاه ترین پرونده های نظام ایران و وزارت اطلاعات میباشد که موج نفرت و انزجار و بدنامی همیشگی مردم را نسبت به نظام جمهوری اسلامی در پی داشت.

 

قتلهایی که آمران آن در راس نظام بودند و هستند و سعید امامی و تیم ترورش اجرا کنندگان آن .

مجریانی که با شوق و افتخار و با کلاه شرعی خدمت به نظام و اسلام بدون آنکه حتی ذره ای دل و دستشان از بی نهایت قساوتی که به خرج میدادند بلرزد.

ماجرایی که با خودکشی سعید امامی تا همیشه در حافظه تاریخ ثبت گردید.

اما در دولتهای نهم و دهم طبق اخبار موثقی که از بدنه وزارت اطلاعات به دستمان رسیده تفکر سعید امامی و مرید سعید امامی بودن روز بروز در بدنه وزارت اطلاعات ریشه دوانید.

به طوری که این تفکر تندرویانه باعث گردید راه سعید امامی و تفکر حذف مخالفان با هر روشی دوباره در وزارت اطلاعات جان بگیرد.

حالا در این روزهایی که مردم کشورم به امنیت و آرامش نیاز دارند خبرهایی از وزارت خانه تحت امر شما به گوش میرسد که عده ای از بدنه وزارت اطلاعات که بعد از نام بردن از سعید امامی لفظ رحمه الله علیه را به کار میبرند و مرید تفکر ایشان هستند با همکاری سازمان اطلاعات سپاه درصدد راه اندازی تیم های تروری با الگو برداری از اعمال سعید امامی هستند.

 

جناب وزیر لطفا نگذارید این تفکر چون اژدهایی هفت سر آرامش و آسایش و امنیت مردم کشورمان ایران را با تندروی ها و گوش به فرمان نفس اماره و دنیا پرستی و شهوت قدرت طلبی از بین ببرد.

لطفا تا دیر نشده کاری انجام دهید.

 

نگام  _  ناگفته های ایران ما