از انحنای استخوان های بقایی تا مراسم روضه خوانی و دعا در کانال تلگرامی محمود احمدی نژاد / عکس

حسن مقیمی

با گشتی کوتاه در کانال تلگرامی رئیس دولت های نهم و دهم متوجه میشویم که ایشان روضه خوان و مداح قابل ستایشی ست.

طی سرچ کاملی که در کانال تلگرامی محمود احمدی نژاد انجام دادیم متوجه شدیم که به ناگاه ایشان از اواخر اسفند سال گذشته و موکدا از تاریخ ۲۲ اسفند ماه ،  مدافع سرسخت حقوق بشر و حقوق زندانیان سیاسی شده است.

محمود احمدی نژاد شخصی بود که در زمان ریاست جمهوری اش وجود زندانی سیاسی را تکذیب می کرد، به قوه قضائیه ایمان راسخ داشت و مردم را به عدالت قوه قضائیه اطمینان می داد.

حال که دو تن از یاران چپ و راست او در بند گشته اند اکنون تنها مدافع حقوق زندانیان سیاسی را خودش می داند.

جالب است در تمامی پیام هایی که در کانال تلگرامی اش می گذارد و مردم را به خواندن دعا دعوت می کند در انتهای آن تاکید میکند که بویژه آقایان بقایی و مشایی .

ظاهرا تنها شیر پاک خوردگان جمهوری اسلامی این دو یاور همیشه مومن هستند که اکنون صدای آنها محمود احمدی نژاد گردیده است و گویا انگار نه انگار که هشت سال بر مسند قدرت بودند و موتور تکذیب خود را به راه انداخته بودند.

در آخرین اخبار از وزن ۴۴ کیلویی بقایی و میزان قند ۴۷ و حتی از زاویه انحنای استخوانهای پای او هم گزارش می دهد.ای کاش از میزان قند آرش صادقی ها و گلرخ ها و آتنا ها و عبدی ها هم گزارش میداد….

نگام ، ناگفته های ایران ما