باج سپاه پاسداران به طالبان و القاعده برای ترانزیت مواد مخدر از خاک ایران

مهرداد شاکری

باج سپاه پاسداران به طالبان و القاعده برای ترانزیت مواد مخدر از خاک ایران به کشور های همسایه و انتقال آن به تمام دنیا و اداره مافیای مواد مخدر در خارج از مزهای ایران

فرماندهان سپاه همواره دم از امنیت ایران و امن بودن ایران میزنند. دم از اقتدار و قدرت میزنند.
مردم را با ادعای وجود امنیت سرگرم کرده اند .
اما این امنیت و آرامشی که از آن دم میزنند حاصل معاملات پشت پرده ایست که بیش از دو دهه میباشد که با گروهای تندرو اسلامی نظیر طالبان و القاعده در خارج از مرزهای ایران بسته اند.
معامله ای که به طالبان و القاعده اجازه میدهد دو روز در هر ماه آزادانه نسبت به ترانزیت مواد مخدر از طریق خاک ایران به کشورهای دوست و همسایه اقدام نمایند و سهم بزرگی از این ترانزیت مواد مخدر را و سود حاصل از فروش آن را در اختیار داشته باشند.
آری امروز در کشور من امنیتی پوشالی وجود دارد .
این امنیت پوشالی به قیمت نابودی جوانان کشورهای دیگر و اعتیاد روز افزون به مواد مخدر در دیگر کشورها بدست می آید.
ایران من در امنیتی پوشالی غرق است.
مافیای مواد مخدر سپاه و طالبان و القاعده و حزب الله لبنان کمر به نابودی جوانان این کره خاکی و ثروت اندوزی و قدرت طلبی روز افزون مینمایند.
اختاپوس مافیای سپاه در حال نابودی مردم کره زمین میباشد و چه تاسف بار است که تمام این جنایتها به نام اسلام در حال انجام است.
وای از آن روز که بنا به قانون طبیعت لحظه انتقام فرا برسد.
آن روز قطعا اسلام پایمال هوسرانی و قدرت طلبی سپاه پاسدارن خواهد شد.
آن روز زیاد دور نیست.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما