دکتر عباس عدالت استاد دانشگاه امپریال کالج لندن توسط سپاه در تهران دستگیر شد

محمد سهیمی

دکتر عباس عدالت، استاد علوم کامپیوتر و ریاضیات در دانشگاه امپریال کالج لندن، در تهران توسط سپاه پاسداران دستگیر شده است.

ایشان علاوه بر استادی در یکی‌ از مهمترین دانشگاه‌های جهان، پژوهش‌های مهم، و بردن جوائز مختلف، در زمانی‌ که دولت آقای جرج بوش پسر ایران را دائما تهدید به حمله مینمود گروهی را بنیانگزاری کردند به نام “کمپین بر ضد تحریم و مداخله نظامی در ایران” که بسیار فعال و شناخته شده بود.

به دلیل همین فعالیت‌های ایشان، طرفداران ایرانی‌ تحریم اقتصادی و تهدید نظامی کشور انواع و اقسام اتهامات را به ایشان زدند که همگی‌ آنها بی‌ اساس بود.

ایشان از نظر من از ایراندوستان واقعی‌ هستند.

دکتر عدالت اولین ایرانی‌ ضد جنگ و تحریم اقتصادی بر علیه کشور نیستند که در تهران توسط رادیکال‌ها دستگیر شده ا‌ند، و آخرین هم نخواهند بود.

کافی‌ است اتهامات و جنجال‌های یکی‌ دیگر از همین جماعت تحریمی‌ها را بر ضد یک فعال ضد جنگ به یاد آوریم، که در وبسایت خود بر علیه ایشان مینوشت و او را متهم به لابیگری برای توافق هسته‌ای مینمود.

ولی‌ به محض اینکه آن فعال سیاسی در تهران دستگیر و بعد به ۱۰ سال زندان محکوم شد، آن فحاش و اتهام زن در سکوت فرو رفت.

دستگیری دکتر عدالت بار دیگر توخالی و بی‌ اساس بودن اتهامات اپوزیسیون جنگ طلب ایرانی‌ را درباره مخالفان تحریم و جنگ نشان میدهد.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما