طنز سیاسی : اگر آمریکا بد بود که… / داش فرید صلواتی

در خبر ها خواندم که:
جناب آقای حسن روحانی در سخنرانی خود در تبریز ترامپ را خطاب قرار داده و فرموده اند که :
“شما هیچ پیشینه سیاسی‌ ندارید ،شما هیچ پیشینه حقوقی‌ هم ندارید. شما هیچ سابقه‌ای در پیمان‌های بین المللی ندارید. چطور یک تاجر، یک دلال، یک بساز و بفروش و می‌تواند درباره امور بین المللی قضاوت کند. ”
داش فرید نه با سیاست آمریکا آشناست و نه در حیطه تخصص من است که در این زمینه بخواهم دخالت کنم .
ولی وقتی سخنرانی اخیر آقای روحانی را شنیدم سوالاتی به عنوان یک شهروند ایرانی برایم پیش آمد.
جناب آقای حسن روحانی درست فرمودید ، آقای ترامپ یک کاسب و یک بساز بفروش است.
ولی تعجب می کنم از شما که یک حقوقدان و سیاستمدار کارکشته هستید چطور متوجه این موضوع نشده اید که در سیاست آمریکا افراد کاره ایی نیستند بلکه تجارت ، اقتصاد ، قدرت و احزاب سیاسی هستند که تصمیم گیرنده واقعی هستند .
افراد هیچکاره هستند .ترامپ تنها یک مهره است . برای همین وقتی اوباما قدرت به اتمام می رسد دیگر خبری از او نیست.
جناب آقای روحانی گور بابای آمریکا وسیاستش .
داش فرید می خواهد بداند در ایران ملاک انتخاب افراد وقدرتمندان بر مسند قدرت چیست ؟
آیا تخصصشان ملاک انتخابشان است ؟
انتخاب و تایید رییس جمهور در ایران بر چه مبناییست؟
برایم بسیار جای سوال است وزاری این کشور بر چه ملاک و تخصصی انتخاب می شوند ،
آیا همه آنها جزو برنامه ریزان و مدیران متبحر بوده اند ؟
استاندارانی که در این سالهای اخیر برای شهر اصفهان انتخاب شده اند تخصصشان چه بوده است ؟
اگر تخصصی داشتند پس چرا وضعیت این شهر و زاینده رودش اینچنین رقم خورده است ؟
البته شرایط این کشور را خوب میدانم .در طول تاریخ انتخاب افراد بر پایه رانت و خویشاوندی و دوستی بوده است .
آقای روحانی از شما انتظار بیش از این بود . شما که با حقوق و سیاست اشنا هستید نباید آنقدر سطحی ، سیاست کشوری را آن هم کشوری چون آمریکا را مورد نقد قرار دهید .
اگر آمریکا بد بود که بسیاری از آقازاده ها و دختر خانم هایشان در آن کشور کفر ستیز سکنی نگزیده بودند.
کسی باید از کشورهای دیگر را به نقد بکشد که اوضاع کشورش بر مبنای تخصص واقعی باشد نه کشوری که نمایندگان مجلسش از عهده یک کلمه موزه لوور بر نمی آیند ویا برایش افتخار است با خانم موگرینی عکس یادگاری بگیرند.