ظریف دروغگو نیست / بهایی بودن در ایران جرم نیست

حسن مقیمی

 

۱۵ سال حبس به دلیل بهائیت

وقتی که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به راحتی اذعان دارد که بهایی بودن در ایران جرم نیست سریعا آدمی به یاد سخنان رئیس دولت های نهم و دهم می افتد که بیان کرد ما هیچ فرد همجنسگرایی در ایران نداریم .

به شما معرفی می کنم : روحیه صفاجو، تارا هوشمند و سرمد شادابی.

روحیه و تارا ۲۱ ساله هستند و سرمد ۲۲ ساله است.

این سه نفر در سال ۹۳ پس از دادن کنکور از ادامه مسیر یعنی دیدن رتبه خود و انتخاب رشته تنها به دلیل باورمند بودن به آیین بهایی بازماندند. جرم این سه جوان این بود که ساکت نماندند و پیگیر حق و حقوق خود شدند و به نهادهای مختلف دولتی مراجعه کردند تا دریابند که چرا نمی توانند وارد دانشگاه شوند؟ مگر آن ها ایرانی نیستند؟

براساس این گزارش این سه جوان بهایی هستند؛ در آبان ۱۳۹۶ و به حکم قاضی مقیسه و به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در فرقه ضاله بهائیت» – یعنی همان بهایی بودن – به پنج سال حبس محکوم شده اند.

 

ای کاش آقای طریف اجازه میدادید هشتگ *هیج وقت یک ایرانی را تهدید نکن* برای شما باقی می ماند  ولی حال شاهد هشتگ *ظریف دروغگوست* برای شما هستیم.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما