سعید مرتضوی و مافیای اقتصادی اش

مهرداد شاکری

جنایت ها و قانون شکنی های سعید مرتضوی در جایگاه دادستان تهران فقط محدود به کهریزک و قوه قضاییه نمیباشد.

سعید مرتضوی در سیستمی پرورش یافته که براحتی از رانت و رانت خواری استفاده میکند و سالهاست پشت پرده مافیای اقتصادی مجتبی خامنه ای فرزند رهبر ایران را اداره میکند.

مافیایی قدرتمند که انحصار واردات بسیاری از اقلام مورد نیاز مردم ایران را در دست دارد.انحصار واردات میوه و گوشت و برنج و بسیاری از کالاهای اساسی دیگر.

سعید مرتضوی استاد پرورش دادن قضات فاسد میباشد.

مجال برای گفتن از جنایات سعید مرتضوی و کارهای خلاف قانونش در این خبر کم است.

اما به مسولان دلسوز مردم در تمام نهادهای قضایی و اطلاعاتی و امنیتی ایران توصیه میکنیم ارتباط سعید مرتضوی و قاضی مجتمع امام خمینی تهران در سالهای ۸۷ و۸۸ به نام قاضی سالاری کیا را دنبال کنند تا پرده از بسیاری از رازها برداشته شود.

ثابت کنید که هیچ احدی بالاتر از قانون نیست و هر خلافی از طرف مسولین پیگیری و بازخواست خواهد شد.

این گوی و این میدان حالا نوبت شماست ….

 

نگام ، ناگفته های ایران ما