گفتگوی نگام با ابراهیم شرفی ، فعال سیاسی / تحرکات و صحبتهای رییس جمهور سابق آقای محمود احمدی نژاد و خط و نشان کشیدنش برای نظام

نگام ، مهرداد شاکری _ تحرکات و صحبتهای رییس جمهور سابق آقای محمود احمدی نژاد و خط و نشان کشیدنش برای نظام و حکومتی که خودش ۱۲ سال در بالاترین مناصب اجرایی آن نقش مستقیم داشته ما را بر آن داشت که در این زمینه گفتگو کنیم با آقای ابراهیم شرفی فعال سیاسی که در ادامه آن را با هم میخوانیم

 

نگام : دیدگاه شما در مورد سخنان اخیر آقای احمدی نژاد که خبر از در راه بودن یک سیل بنیان کن دارد چیست؟

 

احمدی نژاد به لطف دانسته های بسیاری که از تاریک خانه و پستوهای سیاه حکومت دارد سعی دارد به هر طریق به حیات سیاسی خود و اطرافیان خود ادامه دهد و در این راه از هیچ کاری دریغ نخواهد کرد.و سعی میکند با ایجاد جنگ روانی و تولید ناهنجاری در جامعه و استفاده از ظرفیت اطلاع رسانی در فضای مجازی به اهداف خود دست پیدا کند

 

نگام : ما در این مدت شاهد دستگیری دوتن از نزدیک ترین یاران احمدی نژاد بودیم،آیا این بازداشت ها اولتیماتوم نظام به احمدی نژاد نبود؟

 

قبل از اینکه جواب سوال شما را بدهم باید عرض کنم احمدی نژاد خودخواه تر و بی پرواتر از آنست که از فدا شدن دوتن از بهترین یارانش ترسی داشته باشد،در صورت لزوم آنها قربانی امیال احمدی نژاد خواهند شد و اما در مورد هشدار نظام ایران به احمدی نژاد فکر میکنم که برخلاف تصور عموم ،راس قدرت و رهبری و دستگاه های اطلاعاتی امنیتی از عدم برخورد مستقیم با احمدی نژاد هدف خاصی دارند که باید منتظر بود و عاقبت امر را تماشا کرد

 

نگام : یعنی از نظر شما عمر سیاسی آقای احمدی نژاد به پایان رسیده؟

 

از دیدگاه بنده احمدی نژاد در نظام سیاسی و اجتماعی ایران مدتهاست به یک مهر سوخته و بی مصرف تبدیل شده که اگر ملاحظات خاص امنیتی و اطلاعاتی و اجتماعی و سیاسی نبود پس از اتمام دوران ریاست جمهوری و در زمان ثبت نام ایشان جهت دوره دوازدهم ریاست جمهوری برای همیشه به زباله دان تاریخ سیاسی ایران میپوست و برای همیشه حذف میشد.

 

نگام : آیا اخباری که در فضای مجازی پیرامون ارتداد یکی از نزدیکان احمدی نژاد منتشر شده درست و قابل استناد میباشد؟

 

به عقیده بنده از زمانی که به اطرافیان و حلقه یاران احمدی نژاد لقب انحرافی داده شد از همان زمان استارت حذف سیاسی و فیزیکی یاران حلقه انحرافی هم زده شد و خود جمله حلقه انحرافی از ابتدا طراحی گردید تا امروز بتوانند به نزدیکان ایشان حکم ارتداد بدهند و این جریان را در نطفه خفه کنند ،هر چند که جریان انحرافی توانست پس از پایان عمر سیاسی خود هم لطمات زیادی به امنیت روانی و اجتماعی جامعه و کشور وارد کند.

 

نگام : در پایان اگر ناگفته خاصی مد نظرتان میباشد بیان کنید؟

 

ما نباید این نکته را از یاد ببریم که هر حکومتی که جو دیکتاتوری در آن حاکم باشد برای حفظ امنیت و ثبات خود گاه حتی بهترین دوستان خود را هم فدا میکند چه برسد به حذف مخالفان و دشمنان خود.