پدیده ای بیمار به نام علی اکبر رائفی پور + عکس

حسن مقیمی

 

علی اکبر رائفی پور یکی از راست های افراطی نظام که با سخنان خود نقل و نبات محافل میباشد.
او در این روزها حمله شدیدی به سلبریتی ها از جمله مهدی مهدوی کیا و کریم باقری داشته است.

او که از فضای مجازی نهایت استفاده را برای پیشبرد اهداف خود میبرد و تبلیغات سخنرانی ها و کانال خود را با همین حملاتش به سلبریتی ها انجام میدهد یقینا خشنود میگردد که مورد اقبال عمومی به عر نحوی قرار بگیرد .

صحبت های او پیرامون دو فوتبالیست قدیمی با موجی از حملات همراه بود .سخنانی تند و زننده و بدور از انصاف از علی اکبر رائفی پور چیزی دور از ذهن نبود .

در زیر واکنش تعدادی از سلبریتی ها را میبینید و در ادامه دفاع بی شرمانه علی اکبر رائفی پور از گویش خود:

 

علی کریمی نوشت :

پرستو صالحی نوشت :

مهرداد میناوند نوشت :

مسعود شجاعی نوشت :

واما پاسخ علی اکبر رائفی پور :

قضاوت با شما

 

نگام ، ناگفته های ایران ما