سفر هیئتی از اتحادیه اروپا به ترکیه در جهت لغو روادید برای شهروندان ترک

نگام ، بین الملل _ هیئتی از اتحادیه اروپا، در اواسط ماه می برای مذاکرات پیرامون لغو روادید برای شهروندان ترک، به ترکیه خواهند آمد.

به گزارش تی آر تی فارسی ، بر اساس اطلاعات دریافتی از منابع اتحادیه اروپا، طرح عمل ارائه شده از سوی ترکیه به بروکسل در ماه فوریه، در حال بررسی میباشد.

هیئتی فنی از کمیسیون اتحادیه اروپا، پس از اتمام فعالیتهایشان بر روی طرح عمل مذکور، در اواسط ماه می، به ترکیه امده و نظرشان در رابطه با ۷ شرط مانده را ابراز خواهند کرد.

در این دیدارها، در کنار لغو روادید، موضوع مهاجرت نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

عمر چلیک وزیر اتحادیه اروپا و سرمذاکره گر ترکیه، طی اطلاعاتی که روز ۴ آوریل به کمیسیون امور خارجه مجلس ملی کبیر ترکیه ارائه کرده بود، ضمن اظهار اینکه در رابطه با موضوع  لغو روادید برای شهروندان ترک، با فرانس تیمرمانس معاون اول رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا گفتگو کرده است، اعلام داشته بود: “در رابطه با طرحی که ارائه کرده بودیم (در رابطه با لغو ویزا)، هیئتی فنی طی ماه جاری به ترکیه ارسال شده و این هیئت دیدگاهشان را به ما اعلام خواهند کرد.”