استعمال مواد روانگردان صنعتی (شیشه) توسط مامور سد معبر شهرداری + عکس

حسن مقیمی

 

ضرب و شتم دستفروشان تقریبا به امری عادی و روزانه در تمامی شهرهای کشور از سوی شهرداری ها صورت پذیرفته است .لیک نباید آن را به شهر خاصی نسبت داد بلکه معضلی میباشد که از سوی مدیران کلان سرچشمه می گیرد.
اما هدف ما بیان مجدد این معضل دلخراش نمی باشد زیرا که بر هر فرد بینایی پوشیده نیست رفتار متوحشانه عوامل شهرداری ها.

چندی پیش فیلمی به دست ما رسید که بصورت مخفیانه گرفته شده بود.

در این فیلم که تصاویر آن را می بینید فردی تحت عنوان مامور سد معبر شهرداری می باشد در اتومبیل دولتی شهرداری در حالی پایپ به دست دارد مشغول استعمال مواد صنعتی از نوع شیشه می باشد .

امیدواریم مسئولین شهرداری ها قبل از فرستادن مامور های خود به جان مردم حداقل تست اعتیاد و بررسی های لازم را نسبت به این افراد داشته باشند.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما