آقای سلیمانی قبل از اینکه به فکر دفاع از اسد و جنایتهایش باشی لطفا از فساد و جنایت یکی از نیروهای تحت امرت در خراسان جنوبی جلوگیری کن

 

مهرداد شاکری

 

حکایت عجیبی است انگار عضو بودن در سپاه قدس به معنای این است که که از تمامی قوانین قضایی و انسانی بالاتر قرار داری و هیچ کس را یارای مقابله با تو نیست.

عجیب تر آنکه نیروهای تحت امر سردار قاسم سلیمانی که بنا بر ادعای همیشگی سپاه ، حافظان جان و ناموس و شرف ایران و ایرانی هستند کارشان به جایی کشیده است که خود ناموس و شرافت دختران ایران زمین را نشانه رفته اند.

آقای سلیمانی یکی از نیروهای تحت امر شما به نام علیرضا نقیب که از اهالی خراسان جنوبی میباشد آنقدر وقیح و بیمار ازنظر جنسی و اخلاقی است که برای دختربچه های ۱۴ ساله دام پهن میکند و با تهیه عکس ها و فیلمهای سیاه از قربانیانش میخواهد که به خواسته های شیطانی او تن بدهند.

قربانیان این جانی جنایتکار بسیار است.

تعدادی از خانواده های این قربانیان بارها به مراجع قضایی مراجعه کرده اند اما گویا ۴ سال می شود این جانی که از نیروهای نزدیک و تحت امر شماست روز به روز دارد دختران سرزمینم را بی آبرو و بی حیثیت میکند ، فراتر از قانون است و کسی را یارای مقابله با او نیست.

لطفا دست از شعارهای دروغین دادن بردارید و سرزمینم را از وجود زالوهای تحت امر خود پاکسازی کنید.

لطفا به خودتان بیایید سردار.

 

بسیاری از قربانیان این فجایع سالهاست باکابوس زندگی می کنند.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما