مبارزه ترکیه با تجارت انسان و قاچاق مهاجر ادامه دارد

نگام ، بین الملل _ عملیات نیروهای امنیتی و ژاندارمری، گارد ساحلی و یگان‌های مرزی ترکیه برای جلوگیری از مهاجرت‌های غیرقانونی در سراسر کشور به صورت جدی ادامه دارد.

 

به گزارش تی آر تی فارسی ، نیروهای گارد ساحلی ترکیه در استان آیدین پس از دریافت یک گزارش فوری مبنی بر حضور یک قایق بادی حامل گروهی از اتباع خارجی در سواحل شهرستان دیدیم این استان وارد عمل شدند و طی عملیاتی ۵۴ تبعه سوری که قصد سفر غیرقانونی به یونان داشتند را نجات دادند.

این مهاجران غیرقانونی که در میان آنها کودکان نیز به چشم می خورد، پس از طی مراحل قانونی در مرکز پلیس شهرستان دیدیم به اداره امور مهاجرتی استان آیدین منتقل شدند.

از سوی دیگر، نیروهای امنیتی ترکیه ۲۸ تبعه پاکستان، سوریه و عراق که قصد خروج غیرقانونی از کشور را داشتند، را٬ در استان ادیرنه شناسایی و دستگیر کردند.

نیروهای امنیتی با مشکوک شدن به یک دستگاه خودرو در منطقه «دایرن» استان ادیرنه، آن را متوقف کرده و پس از بررسی های لازم مشخص شد که این خودرو، حامل ۲۸ تبعه خارجی بوده است.

این افراد پس از پایان مراحل اداری به مرکز مهاجرت استان ادیرنه منتقل شدند.

همچنین دو نفر دیگر در این رابطه به جرم “قاچاق مهاجر” بازداشت شدند.

عملیات نیروهای امنیتی و ژاندارمری، گارد ساحلی و یگان‌های مرزی ترکیه برای جلوگیری از مهاجرت‌های غیرقانونی در سراسر کشور به صورت جدی ادامه دارد.