بیژن قاسم زاده، بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه را بیشتر بشناسید/ از بازداشت امیر تتلو تا فیلتر تلگرام + عکس

حسن مقیمی

شهریور ماه سال ۱۳۹۵ بود که فضای مجازی سرشار شد از تیتر * توهین امیر تتلو به قاضی قاسم زاده * .

امیر تتلو که چندین سال بود در خانه ای مجردی زندگی می کرد و تنها سرگرمی اش تتو های رنگی بدنش بود متوجه می شود نامه ای به درب منزل مادرش فرستاده شده است .درون نامه احضاریه ای بود از دادسرای فرهنگ و رسانه به جرم تشویق جوانان به فساد و فحشا ، با مهر و امضای قاضی قاسم زاده.

امیر تتلو طبق گفته خودش با صدای زنگ تلفن بیدار می شود، پشت خط مادر ش است.با بغض و ترس ناشی از دیدن احضاریه به او میگوید که چکار کردی؟
امیر تتلو که از چیزی مطلع نیست جویای موضوع می شود.پس از قطع کردن تلفن دست به تلگرام میشود و در کانال شخصی خود نزدیک به یک دقیقه شروع به پرخاش و توهین به قاضی قاسم زاده می کند که چرا این حکم را به درب منزل مادرم فرستادی؟

این وویس امیر تتلو باعث شد ۶۳ روز او را در بازداشت موقت نگاه دارند در حالی که با دستبند و پابند در مسیر زندان و دادسرا در حال تردد بود و حتی ده روز آن را بازداشتگاه شاپور در سلولی انفرادی بود.

لحظه دستگیری امیر تتلو در خیابان

 تتلو با لباس زندان در خودروی اطلاعات

امیر تتلو با دستبند و لباس زندان در حال انتقال به دادسرا نزد بازپرس قاسم زاده

اولین عکس از تتلو پس از آزادی از زندان با موهایی تراشیده

بازپرس بیژن قاسم زاده ظاهرا از تلگرام دل خوشی ندارد و کماکان خاطره ی حمله صوتی تتلو از طریق تلگرام برایش سنگین است.

لذا همین بازپرس که عکسهای او را مشاهده میکنید اکنون در قامت حمایت از حقوق ملت بپاخاسته است تا حق ملت را از آنها بگیرد.چهره ای کریه المنظر که با ضرب قلمش انسان را یاد کشتار خلخالی با ضرب گلوله می اندازد فقط اکنون به نوعی مدرنیته تر….

 

نگام ، ناگفته های ایران ما