خانه از پای بست ویران است ، کار تحولات سیاسی کشور دیگر از دعوا های دو جناح و حمایت یا مخالفت با روحانی گذشته

سید نادر آموزگار

 

خانه از پای بست ویران است.

کار تحولات سیاسی کشور دیگر از دعوا های دو جناح و حمایت یا مخالفت با روحانی گذشته است.

این مردم ظاهرا دیگر نه به روحانی و اصلاح طلب ها و نه به آغا و اصول گرا ها کوچکترین اعتماد و اعتقادی ندارند.

مموتی و درب و داغون های دور و برش و حامیان اسرائیلیش هم که کلا ول معطل و فقط لقب عقب مانده های ذهنی شایسته شان است.

امروز آبرو و اعتبار جسد مومیایی شده ی رضا شاه به قول یکی از دوستان از این نظام و هر دو سه جناحش بیشتر است!

یکی از روزنامه ها خبر از ائتلاف روحانی به عنوان حامی، علی لاریجانی به عنوان کاندید و ناطق نوری به عنوان نظریه پرداز در انتخابات ۱۴۰۰ داده! زهی خوش خیالی.

یکی از خانم های نماینده همین دیروز پریروز ها خبر از خروج سریع مقادیر هنگفتی ارز در ماه های اخیر از کشور که علت سقوط سریع ارزش پول ملی و مداخلهء بناچار بانک مرکزی و دولت برای بازگرداندن قدری از ارزش آن را داده که بهتر گویای وضع وخیم نظام است.

با خروج احتمالی آمریکا از برجام باز هم یک شوک دیگر به ارز و هم به روابط خارجی کشور وارد خواهد شد.

میزان نارضایی ملت از نظام هم هرگز در سطح فعلی نبوده است. تظاهرات کشاورزان درگیر با خشک سالی و کارگرانی که از ۶ ماه تا سه سال است حقوق نگرفته اند نارضایی معلمان و رانندگان شرکت واحد و سیاستمداران و روشنفکران زندانی و گرسنگان محتاج به نان شب را مدتی است تحت الشعاع قرار داده است.

با توجه به این حقایق دیگر طبقه بندی حامیان روحانی و حتی اصلاح طلبان چقدر بیانگر واقعیات روز جامعه ایران، که به آتش زیر خاکستر می ماند شبیه است؟

 

نگام ، ناگفته های ایران ما