با فیلتر تلگرام در روز کارگر هزاران کارگر را بیکار کردید / ضرب و شتم و بازداشت تعداد بسیاری کارگر

حسن مقیمی

 

بهترین هدیه حاکمیت برای کارگران را دیدیم .

فیلتر تلگرام که به گفته رئیس جمهوری اسلامی ایران آقای حسن روحانی نزدیک به دومیلیون نفر در این فضا در حال کسب و کار می باشند لذا این بهترین هدیه در روز کارگر برای کارگران بود .

در بسیاری از کشورهای جهان، کارگران، روز اول ماه مه یا روز جهانی کارگر را جشن می‌گیرند ومطالبات خود را مطرح می‌کنند. در ایران هم در تهران و هم شهرهای دیگر هزاران کارگر به وضعیت کاری و معیشتی خود اعتراض کردند. گزارش‌ها حاکی از دستگیری ده‌ها فعال کارگری و ضرب و شتم کارگران است.

کارگرانی که ابتدا درخواست مجوز برای انجام تجمعی قانونی دارند اما آنها را از این خواسته منع می کنند و آنها با شعار روز کارگر ، مرگ بر  ستمگر  به مخالفت خود ادامه می دهند که همین امر باعث ضرب و شتم و بازداشت تعدادی از فعالان کارگری می گردد که از شرایط آنها اطلاعاتی در دسترس نیست.

 

 نگام ، ناگفته های ایران ما