حمله سازماندهی شده از طرف حسین شریعتمداری به پدر یکی از معاونین وزارت اطلاعات به دلیل حمایت از کروبی

 

مهرداد شاکری

 

اصولگرایان تندرو وابسته به حسین شریعت مداری که ظاهرا از مصونیت قضایی فرا قانونی برخوردار می باشند تحمل هیچگونه صدای متفاوت و مغایر با باورهای تندرویانه خود و اطرافیانشان را ندارند.

حسین شریعت مداری با پشتوانه حمایت بی چون و چرای رهبری هر کاری بخواهد می کند.

هر چه بخواهد می نویسد.

شبیه الله کرم دهه ۷۰ گروهی چماق به دست را اجیر کرده و هر جا لازم باشد دست به تسویه حساب های شخصی میزند.

نمونه بارزش حمله چماق بدستان حسین شریعت مداری به پدر یکی از معاونین وزارت اطلاعات می باشد.

پیرمردی که تنها گناهش حمایت از محصوران و شخص آقای کروبی ست.

در راه بازگشت از مسجد چندین نفر چماق بدست برویش می ریزند و چنان این پیرمرد نحیف را آماج حملات خود می کنند که این پیرمرد نگون بخت ماه هاست با بدنی پر از شکستگی خانه نشین شده است.

تلاش های خانواده وی که فرزندانش در مناصب بالای اطلاعاتی و عملیاتی قرار دارند جهت پیگیری شکایت از حسین شریعت مداری و مزدوران تحت امرش تاکنون به جایی نرسیده است.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما