ساخت سرویس بهداشتی در محلی که پیکر مومیایی رضا شاه پیدا شده است

حسن مقیمی

مدتی از پیدا شدن پیکر مومیایی رضاشاه نگذشته است .در سکوت کامل خبری که نشان از ضعف دستگاه های مدیریتی دارد به ناگاه پیکر مومیایی رضا شاه ناپدید شد.گاها برای پراکندگی افکار در برخی جراید خبر از دفن مجدد پیکر در جایی بی نام و نشان ذکر گردید.

دست رضا شاه از دنیا کوتاه است.
هدف بیان موردی دیگر است .
خدمتی که رضا شاه برای ایران کرد بدون داشتن مقبره و یادبود هم قابل ستایش است.

پس از آنکه به دستور خلخالی مقبره و بنای یادبود رضا شاه تخریب شد و بر روی آن حوزه علمیه ساخته شد
اکنون با خبر شدیم که متاسفانه در حال ساخت سرویس بهداشتی بر روی محل یافت شده پیکر مومیایی رضا شاه می باشند.

ساخت سرویس بهداشتی تنها توهین به تاریخ ایران است و نادیده گرفتن خدماتی که رضا شاه در حق ایران نوین کرد.

بر اساس مشاهدات صورت گرفته دورتادور محل پیدا شدن پیکر و اطراف آن را با دیواره های فلزی پوشانده اند و مشغول به ساخت سرویس بهداشتی در آنجا میباشند .

امیدواریم که هیچ وقت شاهد این اتفاق ننگین نباشیم.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما