ضرب و شتم معترضین به اختلاس های موسسه توسعه البرز در کرج توسط گارد ویژه

حسن مقیمی

 

بر اساس گزارش هایی که بدست سایت خبری نگام رسیده است مردمی که پول های خود را از طریق تبلیغات گسترده ای که موسسه توسعه ی البرز انجام داده بود در این موسسه بلوکه کرده بودند که اکثر این افراد بازنشستگان کشوری و لشکری بودند متاسفانه شاهد اختلاس این موسسه هستند.

پس از اعتراضاتی که انجام دادند و تجمعات مسالمت آمیز در مکان های مربوطه انجام دادند بجای اینکه مسئولین ذیربط پاسخگو باشند شاهد آن بودند که با گارد ویژه نیروی انتظامی مواجه گردیدند و مورد ضرب و شتم قرار گرفتند که حدود بیست نفر از این افراد به شدت مضروب شدند.

این مردم که متضرران اصلی عدم مدیریت صحیح مسئولین هستند با آسیب های جدی روحی و جسمی متفرق شده اند.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما