سپاه پاسداران ایران و اعزام پرستوهای تحت امر به لبنان ، ترکیه و دیگر کشورهای همسایه

مهرداد شاکری

 

از منابع آگاه اطلاعاتی در ایران اخباری به گوش میرسد که جز درد و سرشکستگی برای ایران و ایرانی چیزی با خود به همراه ندارد.

 

سپاه دارد از تمام مرزهای اخلاقی و انسانی عبور میکند.

برای رسیدن به امیال و آرزوهای جهان گشایی خود دست به تخریب مرزهای اخلاقی می زند.

و واحیرتا که دارند به نام اسلام و دفاع از کشور دختران سرزمینم ایران را گروه گروه برای کسب خبر و فریب دادن افسران اطلاعاتی کشورهای دیگر به لبنان و کشورهای همسایه گسیل می نمایند.

دخترانی که باید به عنوان پرستوهای ساس با حراج حیثیت و شرافت و زنانگی خویش سپاه را در رسیدن به امیال شیطانی خود یاری دهند.

نکته تاسف برانگیز این داستان از جایی شروع می شود که این زنان و دختران نگون بخت اکثرا در میانه راه و به دلیل ترس از تبدیل شدن به یک مهره سوخته توسط خود سازمان اطلاعات سپاه حذف فیزیکی می گردند.

دختران بی نام و نشانی که با شستشوی مغزی جهت کمک به اسلام وارد این بازی کثیف میشوند.

اعزام بیش از یکصد نفر از این دختران نگون بخت در سه ماه گذشته جز شرمندگی و درد برای ایران و ایرانی چیزی باقی نمیگذارد.

کاش مسولان ساس یک بار هم پاره تن خویش را به اینگونه عملیاتها اعزام کنند تا بدانند چه دردی دارد چوب حراج زدن به شرف و ناموس ایرانی…

 

سپاهی که مهد جانفشانی ها و شهادت طلبی ها پاکانی چون همت و باکری و خرازی و زین الدین و …. بود امروز به چنین فلاکتی دچار شده که برای مقابله با دشمن چوب حراج به ناموس مملکت زده است.

 

این قضیه در زمانی درد ناک تر می شود که خبر می رسد سپاه حتی برای کسب خبر از هموطنان و پناهجویان سیاسی ایرانی مقیم خارج از کشور به ویژه در کشورهای همسایه نیز از پرستوهای خود بهره می گیرد.

 

نگام ، ناگفته های ایران ما

One thought on “سپاه پاسداران ایران و اعزام پرستوهای تحت امر به لبنان ، ترکیه و دیگر کشورهای همسایه

  • ۱۳۹۷-۰۲-۱۷ at ۱۰:۲۹ ب٫ظ
    Permalink

    به درک باشد تا شاهزاده رضا پلوی از تبعید اجباری به ایران بازگردند و به این سپاه و بسیج کثیف خاتمه دهند.

Comments are closed.